20 LOẠI VŨ KHÍ MỚI (Tử Thần Song Long Uy Minh/Thiên Mệnh)

image bai viet
3/28/2023 12:00:23 AM
Sự Kiện

20 LOẠI VŨ KHÍ MỚI (Tử Thần Song Long Uy Minh/Thiên Mệnh)

I. THÔNG TIN CẬP NHẬT

20 loại thần binh mới đã được cật nhật trên máy chủ 9D-Dzogame từ 28.03.2023, Tham gia ngay các quyết Dã Thú Minh, Dã Thú Các, Vạn Kim Điện, Thiên Ngân Điện và tiêu diệt các BOSS "Chúc Dung Đại Đế, Hoàng Kim Chế Cương Quỷ, Tiểu Nhan Quỷ, Viêm Ngưu Quỷ, Dã Thú Quỷ, Bang Chủ Kim Tích Sơn" để có cơ hội nhận được 1 trong 2 điển tịch chế tạo thần binh sau (Điển tịch Tử Thần Song Long Uy Minh, Điển tịch Tử Thần Song Long Thiên Mệnh).

*Nguyên Liệu THẦN BINH ĐIỂN TỊCH:

*TửThần Song Long Uy Minh, Thần Song Long Thiên Mệnh Thần Binh (Đây Là Phiên Bản Nâng Cấp Của Chân Diêm Vương Cốc, Cực Diêm Vương Thần Binh!

 

 

II. CÁCH THU THẬP " THẦN BINH ĐIỂN TỊCH "

  • Chú Ý: khi tham gia các quyết trên máy chủ. Để tránh tình trạng Lag Boss, Mất Boss hoặc Boss kẹt tại điểm ngoài bản đồ.
- Cố gắng tiêu diệt hết các quái vật canh giữ trong quyết.
- Tiêu diệt các Boss phụ.
>>> Sau khi tiêu diệt hết mới tiến hành vào cổng Boss chính.!

1. Quyết Nam Xương

- Tại bản đồ "Nam Xương" anh hùng có thể thu thập "Điển Tịch" thông qua việc diệt BOSS các quyết tại Mãnh Thú Các và Thiên Ngân Điện. Tiêu diệt Chúc Dung Đại Đế, Hoàng Kim Chế Cương Quỷ, Tiểu Nhan Quỷ để có cơ hội nhận được "Điển Tịch".

  

- Vé quyết khó sẽ có tỉ lệ rơi vật phẩm cao hơn vé thường.

*Chú Ý Khi Khai Phá Mãnh Thú Các

- Với Mãnh Thú Các (cố gắng thu thập tài nguyên sau khi diệt các quái vật và Boss phụ "Hắc Báo Nhãn, Thiên Hùng Nhãn, Bạch Hổ Nhãn" đây là những vật phẩm cần để mở cổng vào quyết chính".
- Có thể xem bản đồ hướng dẫn cách đi từ "Bắt Đầu" thông qua các quái phụ 1,2,3 và vào "Quyết Chính".

 

2. Quyết Hàng Châu

- Tại bản đồ "Hàng Châu" anh hùng có thể thu thập "Điển Tịch" thông qua việc diệt BOSS các quyết tại Dã Thú Các và Vạn Kim Điện. Tiêu diệt Viêm Ngưu Quỷ, Dã Thú Quỷ, Bang Chủ Kim Tích Sơn để có cơ hội nhận được "Điển Tịch".

  

III. ĐẠI SƯ CHẾ TẠO THẦN BINH

1. Tìm Gặp 4 Đại Sư (NPC Mới)

- 4 Đại sư gồm: Nam Xương (Châu Hoài, Đàm Hồ) - Hàng Châu (Châu Hồ, Đàm Nguyễn), xem hình ảnh dưới để biết các đại sư đang sở hữu kỹ học chế tạo thần binh nào nhé anh hùng!

 

2. Chế Tạo Thần Binh

- Vì 2 loại thần binh mới đều hội tụ linh khí từ Sinh Tử Quyết do vậy chúng cũng chính là bản nâng cấp lớn của Cực Diêm Vương và Chân Diêm Vương binh khí.

- Cực Diêm Vương Cốc binh khí là phôi chính chế tạo Tử Thần Song Long Uy Minh binh khí.

- Chân Diêm Vương Cốc binh khí là phôi chính chế tạo Tử Thần Song Long Thiên Mệnh binh khí.

- Mỗi loại thần binh sẽ yêu cầu "Điển Tịch" đặc thù riêng + một lượng vàng như là công sức cho các đại sư chế tạo + Mảnh Đá Sapphire để tăng độ lấp lánh của chúng.

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.