ANH HÙNG ĐÃ BIẾT CÁCH THU THẬP VÀ DÙNG "ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM" CHƯA

image bai viet
4/2/2023 3:06:58 PM
Tin Tức

ANH HÙNG ĐÃ BIẾT CÁCH THU THẬP VÀ DÙNG "ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM" CHƯA

Đồng tiền đặc biệt là nguyên liệu nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ VLTS từ Thư Hoa - Hoa Sơn.
  • Các Nhiệm Vụ Và Thưởng:
1. VLTS - CHINH PHỤC HANG Ổ THỔ PHỈ (KHÓ)
- Tham gia quyết sự kiện vé (Khó) và diệt 1 BOSS Tướng Cướp (Chân) để nhận *3 ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM 9D-DZOGAME
 
2. VLTS - CHINH PHỤC HANG Ổ THỔ PHỈ (THƯỜNG)
- Tham gia quyết sự kiện  vé (Thường) và diệt 1 BOSS Tướng Cướp để nhận *1 ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM 9D-DZOGAME
 
3. VLTS - MÙA SĂN BẮT
- Sẽ có 3 loại nhiệm vụ để anh hùng lựa chọn (nhiệm vụ dễ phần quà sẽ hạn chế).
 
Khi chọn thử thách mức Thường vì nhân vật yếu:
Nhiệm Vụ 1: Diệt 1 BOSS tại tầng 10 Phó Bản Bất Tận để nhận *1~3 ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM 9D-DZOGAME
 
Khi chọn thử thách mức Khó vì cảm thấy nhân vật có sức mạnh cao > Anh hùng sẽ được Thư Hoa đưa ra thêm 2 lựa chọn:

>> Chọn thử thách (Thường) - Nhiệm Vụ 2: diệt 4 BOSS vé đỏ Hoàng Kim Thành để nhận *1~3 ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM 9D-DZOGAME

>> Chọn thử thách (Khó) - Nhiệm Vụ 3: diệt 1 BOSS tại phó bản Võ Đang/ Viêm Ma quyết để nhận *1~3 ĐỒNG BẠC KỶ NIỆM 2 NĂM 9D-DZOGAME

  • Thu Thập Từ Đồng Tiền:
1. Thu thập 30 đồng tiền để đổi 1* tín vật Thiết Đĩa Của Thư Hoa
2. Thu thập 30 đồng tiền để đổi 1* danh hiệu Cường Giả Năm 2 9Dzo
 
 
 
  • Chế Tạo Từ Đồng Tiền:
Cần 10 đồng để làm nguyên liệu chế tạo, nâng cấp tín vật Thiết Đĩa và danh hiệu Cường Giả Năm 2 9Dzo lên bản cao cấp hơn.
 
 
 
 

Chi tiết xem ngay tại: https://9d.dzogame.vn/bo-su-kien-thang-4-2023-truoc-them-sinh-nhat-nam-2-9d-dzogame-22477

 
Tham chiến Ngay Máy Chủ Mới THẦN LONG!
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
 
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
 
Hồ San San,
 
Kính bút.