ANH HÙNG XUẤT THẾ

image bai viet
2/15/2022 1:02:09 AM
Sự Kiện

ANH HÙNG XUẤT THẾ

 Thời Gian Sự Kiện: Từ 15/02/2022 Đến Hết 15/03/2022.
BQT đã tiến hành cập nhật sự kiện "ANH HÙNG XUẤT THẾ" gồm các sự kiện diễn ra trong bản cập nhật "Hắc Chu Tự", cùng tham gia chiến 9D để có cơ hội sở hữu rất nhiều loại vật phẩm siêu cấp nhé chư vị.
  • CHUỖI SỰ KIỆN 'ANH HÙNG XUẤT THẾ' BAO GỒM:

I) Quà Tặng Anh Hùng

Khi tham gia vào game trong thời gian sự kiện diễn ra, Bằng Hữu sẽ nhận được:

1) Bộ tín vật hỗ trợ 30 ngày/ mỗi tài khoản nhận 1 lần duy nhất gồm:

Trạng Thái (Không thể giao dịch, bán, xóa) - Có thể cất kho.

  

Trạng Thái Mang Đủ 3 Món:

2) Nguyên liệu sự kiện "Cổ Tịch (1)"

Trạng Thái (Không thể giao dịch, bán, xóa) - Có thể cất kho.

II) Buff Bổ Trợ Tất Cả Máy Chủ

 Khi tham gia game trong thời gian sự kiện, NPH tiến hành mở bổ trợ "Hắc Chu Tự Khí" trên tất cả máy chủ như sau:
 

III) Thu Thập/ Chế Tạo Vật Phẩm Từ Tài Nguyên Sự Kiện:

1) Nguyên liệu: 

 Tồn Sinh Hồn: thu thập bằng việc hạ gục quái vật có cấp độ từ 150 trở lên, riêng quái vật cấp độ từ 150 ~ 210 tỉ lệ rớt nguyên liệu thấp hơn quái vật từ 211 trở lên. Trạng Thái (Không thể giao dịch, bán, xóa) - Có thể cất kho.

  • Đặc Biệt: tỉ lệ rớt nguyên liệu từ quái vật trên các bãi ngoài bản đồ cao hơn quái trong các quyết 
 Tồn Sinh Mảnh: thu thập từ 'Tồn Sinh Hồn'
  • Thu Thập Tài Nguyên Sự Kiện Và Đổi Vật Phẩm Tại <Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ" - Hợp Phì>

  • Chế Tạo Vật Phẩm Từ Tài Nguyên Sự Kiện Tại <Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ" - Hợp Phì>

Chú Ý: Các nguyên liệu <Tồn Sinh Hồn>, <Tồn Sinh Mảnh> sẽ biến mất khi chế tạo thất bại.

IV) Nhiệm Vụ Chinh Phục 'Hắc Chu Tự'

1) Sơ Lược Sự Kiện
*Yêu Cầu:
- Nhân vật của Bằng Hữu phải trên cấp 200 để có thể nhận nhiệm vụ
- Nhận nhiệm vụ tại NPC 'Quân Cá Huy' - Tây Tạng
- Bấm 'Q' để xem bảng nhiệm vụ, nếu tổng nhiệm vụ nhỏ hơn 20 Bằng Hữu mới nhận được nhiệm vụ sự kiện.
VD: trong hình ta có (1 + 16 + 3 + 0 + 1) = 21 nhiệm vụ, như vậy Bằng Hữu không thể nhận nhiệm vụ sự kiện.
 
2) Tổng Quan
- 6 Sự kiện chia đều cho 2 loại vé (Xanh/ Đỏ) tại quyết 'Hắc Chu Tự'
- Mỗi nhiệm vụ đều có điều kiện tiên quyết để nhận nhiệm vụ kế tiếp
- Kết thúc nhiệm vụ vé quyết Xanh, Bằng Hữu nhận được phần quà như sau: Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự, Cổ Tịch (4)
- Kết thúc nhiệm vụ vé quyết Đỏ, Bằng Hữu nhận được phần quà như sau: Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự, Cổ Tịch (5)
 
 
3) Nhiệm Vụ Sự Kiện
  • Vé quyết Xanh:

Nhiệm vụ 1) [Lục] Hắc Xích Lang / Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 20 hắc xích lang tại Hắc Chu Tự / Phần thưởng: 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

Nhiệm vụ 2) [Lục] Thiệu Vương / Yêu cầu nhiệm vụ: Hạ sát 2 Thiệu Vương [Lục]Phần thưởng: 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

Nhiệm vụ 3) [Lục] Viên Thiệu - Luật Sư Vương / Yêu cầu nhiệm vụ: Hạ sát 1 Viên Thiệu - Luật Sư Vương / Phần thưởng: 1 - "Cổ Tịch (4)", 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

  • Vé quyết Đỏ:
Nhiệm vụ 1) [Đỏ] Hắc Xích Lang / Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 20 hắc xích lang tại Hắc Chu Tự / Phần thưởng: 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

Nhiệm vụ 2) [Đỏ] Thiệu Vương / Yêu cầu nhiệm vụ: Hạ sát 2 Thiệu Vương [Đỏ]Phần thưởng: 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

Nhiệm vụ 3) [Đỏ] Viên Thiệu - Luật Sư Vương / Yêu cầu nhiệm vụ: Hạ sát 1 Viên Thiệu - Luật Sư Vương / Phần thưởng: 1 - "Cổ Tịch (5)", 1 - "Túi Nguyên Liệu Hắc Chu Tự"

V) Thu Thập Cổ Tịch Tại 'Vạn Đại Gia'

1) Thu Thập Cổ Tịch
- Cổ Tịch (1): Sự kiện quà tặng thông qua phím H
- Cổ Tịch (2): Thu thập từ 1 Tồn Sinh Mảnh
- Cổ Tịch (3): Chế Tạo từ 1 Tồn Sinh Mảnh
- Cổ Tịch (4): Nhiệm vụ vé [Xanh]
- Cổ Tịch (5): Nhiệm vụ vé [Đỏ]
2) Đổi Quà
- Trò chuyện cùng Vạn Đại Gia để xác nhận yêu cầu
- Hoàn thành tất cả yêu cầu để có thể đổi quà từ 'Vạn Đại Gia'. Bằng Hữu chỉ được chọn 1 bộ quà duy nhất. Nhận 1 lần cho mỗi tài khoản 
 
 
Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.