ANH HÙNG XUẤT THẾ - HỖ TRỢ ĐỒNG BẠC CHẾ TẠO

image bai viet
4/14/2023 11:52:53 AM
Sự Kiện

ANH HÙNG XUẤT THẾ - HỖ TRỢ ĐỒNG BẠC CHẾ TẠO

Bộ sự kiện tháng 4/2023 (từ 28.03.2023 đến 24.04.2023) đã mang đến 2 vật phẩm cao cấp gồm: Tín Vật Đĩa Bạc Thư Hoa và Danh Hiệu Cường Giả Dzo Năm Thứ 2 (Cao Cấp). Nhưng để chế tạo các vật phẩm này là vô cùng nhọc nhằn.

Để chế tạo anh hùng cần các nguyên liệu chính sau:
1. Thiết Đĩa Thư Hoa + 10 Đồng Bạc + thêm các nguyên liệu đặc biệt -------> Tín Vật Đĩa Bạc (Tỉ lệ thấp)
 
2. Danh Hiệu Cường Giả Dzo Năm Thứ 2 + 10 Đồng Bạc + thêm các nguyên liệu đặc biệt  -------> Danh Hiệu Cường Giả Dzo Năm Thứ 2 (Cao Cấp) (Tỉ lệ thấp)
 
Xem thông tin sự kiện lại tại: https://9d.dzogame.vn/bo-su-kien-thang-4-2023-truoc-them-sinh-nhat-nam-2-9d-dzogame-22477
 
  • BQT tiến hành hỗ trợ thêm đến quý anh hùng nguyên liệu với thông tin sau: Khi mua Combo gói (5) Vé phó bản sự kiện Hoa Sơn đạt mốc anh hùng sẽ nhận thêm lượng đồng bạc tương ứng.
 
Thời gian: từ 14/04 ~ 17/04/2023.
 
  • Mua 3 Gói Vé Hỗ Trợ Phó Bản Hoa Sơn (5) - Nhận thêm 12 Đồng Bạc
  •  
  • Mua 10 Gói Vé Hỗ Trợ Phó Bản Hoa Sơn (5) - Nhận thêm 38 Đồng Bạc
  •  
  • Mua 30 Gói Vé Hỗ Trợ Phó Bản Hoa Sơn (5) - Nhận thêm 125 Đồng Bạc
  •  
  • Mua 55 Gói Vé Hỗ Trợ Phó Bản Hoa Sơn (5) - Nhận thêm 235 Đồng Bạc
 
Chú Ý:
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước thời điểm BTC gửi quà sự kiện.
- Mua vé máy chủ nào nhận quà tại máy chủ đó.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
- Thời gian trả quà: từ 18/04.
 
 
 
 
Báo cáo vi phạm (anh hùng có thể gửi về Fanpage hoặc đăng tải bài tại nhóm cộng đồng. QTV sẽ theo dõi các trường hợp được báo cáo, đường dẫn báo hack cũ hiện đang có lỗi).

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.