Báu Vật "Thanh Long Bảo Rương" Tái Xuất

image bai viet
9/14/2021 11:24:53 AM
Sự Kiện

Báu Vật "Thanh Long Bảo Rương" Tái Xuất

Quý Bằng Hữu thân mến, BQT 9D - Dzogame đã cập nhật lại vật phẩm "Thanh Long Bảo Rương" tại Kỳ Trân Các. Tham gia khai mở "Thanh Long Bảo Rương" để có thể nhận được những vật phẩm vô cùng giá trị nào!!!

*Chi Tiết Vật Phẩm Có Trong "Thanh Long Bảo Rương":

*Giá Bán: 990 Long Kim/ Rương

Thanh Long Bảo Rương
Toàn Năng Đơn
Tiềm Long Ngọc
Hắc Long Ngọc
Kim Long Ngọc
Lam Thạch Mảnh Hạp
Hộp Chứa Vũ khí Bạch Long (Chưa Luyện)
Thanh Long Bảo Vật Hạp
Hộp Chứa Tín Vật Thiên Hải (Chư a Luyện)
Côn Lôn Tín Vật Hạp (levek 2~5)
[Hạng 5] Hồn Vệ Mảnh
Ảo Hoàng Long Nang Nam (30 ngày)
Ảo Hoàng Long Nang Nữ (30 ngày)
Hộp Hộ Vệ Châu (Tuyệt) 30 ngày
Hộp Kỳ Lân Thiên Danh
Phong Ấn Châu (Tuyệt)
Thanh Long Ngân Tiền Nang
Phong Ấn Châu (Lớn)
Huyết Quỷ Hạp
Phong Ấn Châu (Tuyệt)
Huyết Pháp Phục (3 ngày)
Hộp Linh Dược
Phong Ấn Châu (Trung)
Tiêu Cục Môn Bài
Vô Danh Thần Châm
Thẻ Kinh Nghiệm
Hoa Đà Đan
Sư Tử Hống
Nhuyễn Thạch (Tuyệt)
 
*Đổi "Thanh Long Kim Tiền" tại NPC Hợp Phì:
 
Tài Nguyên Vật Phẩm Nhận Được
Thanh Long Ngân Tiền x10  Thanh Long Kim Tiền  x1
Thanh Long Kim Tiền x250  Toàn Năng Đơn x1
Thanh Long Kim Tiền x125  Lam Thạch Mảnh x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Thổ Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Phong Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Hỏa Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Hành Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30 Thủy Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30  Hải Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30  Hộp Hộ Vệ Châu (Tuyệt) 30 ngày x1
Thanh Long Kim Tiền x15   Ảo Hoàng Long Nang Nam (30 ngày) x1
Thanh Long Kim Tiền x15  Ảo Hoàng Long Nang Nữ (30 ngày) x1
Thanh Long Kim Tiền x5  Kỳ Lân Thiên Danh
Thanh Long Kim Tiền x2  Bạch Hổ Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Huyền Vũ Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Thanh Long Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Kim Long Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Chu Tước Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x1 Phong Ấn Châu (Tuyệt) x5

 

 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.