BQT TIẾP TỤC TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN

image bai viet
4/6/2022 10:25:22 AM
Tin Tức

BQT TIẾP TỤC TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN

Quý Bằng Hữu có tên trong danh sách nhận quà hợp lệ các sự kiện vui lòng để trống ô tại túi hành trang, kho tiêu cục tổng quản tương ứng số quà nhận được, BQT sẽ tiến hành trả quà đến chư vị
Lưu Ý: Sau ngày 08/04/2022 BQT sẽ không tiến hành hỗ trợ trả quà  các sự kiện này và những sự kiện trước đó nữa, chư vị vui lòng để trống ô hành trang, kho tiêu cục tổng quản để nhận quà trước thời gian trên

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!


 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.