Cập Nhật 7 Ngày Khuyến Mãi

image bai viet
9/13/2021 10:54:44 PM
Sự Kiện

Cập Nhật 7 Ngày Khuyến Mãi

Thờ Gian: Từ 00:00 ngày 14/09 Đến 23:59 ngày 20/09
Nội Dung:

- Mỗi ngày, người chơi phải nạp từ 1000 Long Kim trở lên trong 1 lần nạpkhông tính tích lũy.

- Khuyến mại chỉ tính cho 1 lần nạp từ 1000 Long Kim đầu tiên trong ngày.

- Tỷ lệ khuyến mãi sẽ tăng dần theo số ngày liên tiếp nạp từ 1000 Long Kim trở lên.

Ví Dụ:

Ngày thứ 1 :

  • Người chơi A trong nạp lần thứ 1 nạp 500 Long Kim sẽ không được nhận khuyến mãi
  • Người chơi A nạp tiếp 500 Long Kim ở lần nạp thứ 2 vẫn không được nhận khuyến mãi
  • Người chơi A trong lần nạp thứ 3, nạp 1000 Long Kim sẽ được nhận thêm 400 Long Kim (tương ứng với khuyến mãi 40% của ngày thứ 1 nạp từ 1000 Long Kim trở lên)
  • Người chơi A nạp tiếp 5000 Long Kim trong lần nạp thứ 4 sẽ không được nhận khuyến mãi nữa vì chỉ tính khuyến mãi ở lần nạp đầu tiên trong ngày từ 1000 Long Kim trở lên.

Ngày thứ 2

  • Người chơi A không nạp và không nhận khuyến mãi

Ngày thứ 3

  • Người chơi A nạp 10000 Long Kim sẽ được nhận thêm 5000 Long Kim (tương ứng với khuyến mãi 50% của ngày thứ 2 liên tiếp nạp từ 1000 Long Kim trở lên). Tương tự cho các ngày còn lại của sự kiện.

Phần Thưởng:

Ngày Nạp Hợp Lệ Khuyến Mãi Mốc Nạp Đầu Tiên Trong Ngày Nạp Hợp Lệ
1 40%
2 50%
3 60%
4 70%
5 80%
6 90%
7 100%
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.