Cập Nhật Item Cashshop Mới

image bai viet
1/9/2024 11:50:45 AM
Tin Tức

Cập Nhật Item Cashshop Mới

CẬP NHẬT ITEM CASHSHOP MỚI
Thời gian: 09/01/2024 - 06/02/2024 (DUY NHẤT trong thời gian sự kiện)
🔮Nội Dung:
1️⃣Vật Phẩm Mới
Tên Vật Phẩm Giá Số lượng
Tượng Thanh Long (10) 3.999 10
 
- Vật phẩm "Tượng Thanh Long" có thể sử dụng trong Giao Dịch & Chế Tạo
 
2️⃣ Giao Dịch
- Dùng "Tượng Thanh Long" để giao dịch vật phẩm Anh Hùng muốn
- Cụ thể:
 
- Trong đó, Anh Hùng có thể giao dịch "Rương Thuốc Cửu Long": mở và nhận một trong các thần dược tăng thuộc tính viễn viển. Cụ thể:
Tên SL Tác Dụng (Số tối đa)
[Cửu Long] Tử Hoa Noãn (Thấp) 1 Cân lực 300
[Cửu Long] Thanh Tâm Đan (Thấp) 1 Chân khí 300
[Cửu Long] Ngọc Linh Thủy (Thấp) 1 Trí tuệ 300
[Cửu Long] Trường Não Sâm (Thấp) 1 Sinh lực 300
[Cửu Long] Ngũ Chỉ Thảo (Thấp) 1 Mẫn Tiệp300
[Cửu Long] Tử Hoa Noãn (Trung) 1 Cân lực 400
[Cửu Long] Thanh Tâm Đan (Trung) 1 Chân khí 400
[Cửu Long] Ngọc Linh Thủy (Trung) 1 Trí tuệ 400
[Cửu Long] Trường Não Sâm (Trung) 1 Sinh lực 400
[Cửu Long] Ngũ Chỉ Thảo (Trung) 1 Mẫn Tiệp 400
[Cửu Long] Tử Hoa Noãn (Cao) 1 Cân lực 500
[Cửu Long] Thanh Tâm Đan (Cao) 1 Chân khí 500
[Cửu Long] Ngọc Linh Thủy (Cao) 1 Trí tuệ 500
[Cửu Long] Trường Não Sâm (Cao) 1 Sinh lực 500
[Cửu Long] Ngũ Chỉ Thảo (Cao) 1 Mẫn Tiệp 500
⚠️Lưu Ý:
- KHÔNG sử dụng "Rương Thuốc Cửu Long" khi đã MAX các chỉ số tối đa của thuốc. 
- Nếu dùng quá liều sẽ bị NGỘ ĐỘC.
 
3️⃣ Chế Tạo
- Dùng "Tượng Thanh Long" để chế tạo các vật phẩm như sau:
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.