Cập Nhật Item Cashshop Mới

image bai viet
2/6/2024 4:01:44 PM
Tin Tức

Cập Nhật Item Cashshop Mới

⏰Thời gian: 06/02/2024 - 05/03/2024

🔮Nội Dung:

1️⃣Vật Phẩm Mới

Tên Vật Phẩm SL Giá Gốc

Giá Khuyến Mãi 50%

(Từ 06/02/2024 - 12/02/2024)

Gói Đặc Biệt Mừng Tết 2024 1 3,999 1,999
Rương Báu Ẩn Sĩ Côn Lôn (1) 1 499 249
Rương Báu Ẩn Sĩ Côn Lôn (10) 10 4,299 (giảm 15%) 2,149
Rương Báu Ẩn Sĩ Côn Lôn (30) 30 10,499 (giảm 30%) 5,249

2️⃣Gói Đặc Biệt Mừng Tết 2024

- Mở Gói Đặc Biệt Mừng Tết 2024, các Anh Hùng sẽ nhận được 1 trong 3 vật phẩm:

Vật Phẩm SL Chi Tiết
Xích Phượng Hồn Quán 1 Nguyên liệu giúp tăng 100% thành công khi cường hóa vũ khí từ 16 - 18
Phiếu Ưu Đãi Trang Phục Năm Thanh Long 1 Vé đặc biệt có thể dùng đổi 1 trong các sưu tập thời trang mừng xuân 2024
Cửu Thần Chế Tạo Bảo Quyển 1 Đây là một hướng dẫn thủ công có thể thành công vô điều kiện trong việc chế tạo khi sử dụng

 

3️⃣Rương Báu Ẩn Sĩ Côn Lôn

- Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

 

Rương Báu n Sĩ Côn Lôn

Vt Phm

SL

S

Hộp Phụ Kiện Côn Lôn Cấp 10

1

Hộp Phụ Kiện Côn Lôn Cấp 9

1

Rương Báu [Thanh Minh] Thanh Long

1

Thanh Long Thức Tỉnh [Hạng 5]

1

Phiếu Ưu Đãi Trang Phục Thô Sắc Trường Bào

1

Rương Phụ Kiện Quyền Năng Thanh Long

1

A

Vũ Huyết Thạch

1

Toàn Năng Đơn

1

Rương Thiên Gương Phách

1

Ngoạ Long Quả Hắc

1

Hắc Long Thiên Niên Thảo

1

Hắc Long Thiên Niên Quả

1

Ngoạ Long Quả - Ám

1

B

Phiếu Ưu Đãi Trang Phục Phai Sắc Trường Bào

1

Mặc Ngọc Hạp

1

Phỉ Thúy Hạp

1

Thúy Thạch Hạp

1

Kim Ấn Anh Hùng Hạp

1

Hộp Bạc

1

C

Thạch Hồn

3

Phong Ấn Châu (Tuyệt)

5

Đá Sapphire

20