Cập Nhật Lại Kệ Hàng Kỳ Trân Các

image bai viet
12/14/2022 11:12:27 AM
Tin Tức

Cập Nhật Lại Kệ Hàng Kỳ Trân Các

BQT 9D-Dzogame đã tiến hành cập nhật lại cửa hàng "Kỳ Trân Các". Mở bán 3 vật phẩm mới, tạm đóng 74 vật phẩm. Cùng ghé qua Kỳ Trân Các tham quan và chọn cho mình món hàng ưng ý ngay nào anh hùng! mua nhanh tại webshop 9D-Dzogame: https://9d.dzogame.vn/web-shop
  • CÁC VẬT PHẨM MỞ BÁN MỚI GỒM:

Kim Phiến (10+1) : 2990 Long Kim

Kim Phiến (Tuyệt)(10+1): 4990 Long Kim

Vé Mở Ô Ngoại Trang: 999 Long Kim

  • CÁC VẬT PHẨM TẠM ĐÓNG GỒM:
Cửu Long Thiên Hạ (90 ngày)
Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày)
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (30 ngày)
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (7 ngày)
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (1 ngày)
Kinh Nghiệm Đơn (30 ngày)
Kinh Nghiệm Đơn (7 ngày)
Kinh Nghiệm Đơn (1 ngày)
Thạch Hồn (30+5)(Đề xuất)
Thạch Hồn (1)
[Cấp 6] Đá Cường Hóa (10)
[Cấp 5] Đá Cường Hóa (10)
[Cấp 4] Đá Cường Hóa (10)
[Hạng 1] Nguyên Liệu Cường Hóa (10)
[Hạng 2] Nguyên Liệu Cường Hóa (10)
[Hạng 3] Nguyên Liệu Cường Hóa (10)
Thẻ thưởng vật phẩm (5)
Mảnh Huyết Ngọc
Huyết Ngọc Hạp
Gói Tứ Linh Đơn
Thanh Long Bạch Hổ Đơn (30ngày)
Huyền Vũ Thần Thú Đơn (30ngày)
Cuồng Vũ Châu (Kim)
Phong Ấn Châu (Lớn) (30+5)
Phong Ấn Châu (Lớn) (10+1)
Phong Ấn Châu (Lớn)
Bí kíp chế tạo
(Chân) Hắc Bài Thăng Thiên (10)
(Chân) Xích Bài Thăng Thiên (10)
(Chân) Lục Bài Thăng Thiên (10)
(Chân) Tử Bài Thăng Thiên (10)
(Chân) Hắc Bài Thăng Thiên
(Chân) Xích Bài Thăng Thiên
(Chân) Lục Bài Thăng Thiên
(Chân) Tử Bài Thăng Thiên
(Chân) Hắc Bài Song Long (10)
(Chân) Xích Bài Song Long (10)
(Chân) Lục Bài Song Long (10)
(Chân) Tử Bài Song Long (10)
(Chân) Hắc Bài Song Long
(Chân) Xích Bài Song Long
(Chân) Lục Bài Song Long
(Chân) Tử Bài Song Long
(Chân) Hắc Bài Sinh Tử Quyết (10)
(Chân) Xích Bài Sinh Tử Quyết (10)
(Chân) Lục Bài Sinh Tử Quyết (10)
(Chân) Tử Bài Sinh Tử Quyết (10)
(Chân) Hắc Bài Sinh Tử Quyết
(Chân) Xích Bài Sinh Tử Quyết
(Chân) Lục Bài Sinh Tử Quyết
(Chân) Tử Bài Sinh Tử Quyết
Đại Hấp khí Thần đan (50)
Đại Hấp huyết Thần đan (50)
Đại Hấp khí Thần đan (5)
Đại Hấp huyết Thần đan (5)
(Chân) Song Long Bài (5Bộ)
(Chân) Song Long Bài (1Bộ)
(Chân) Sinh Tử Quyết Bài (5Bộ)
(Chân) Sinh Tử Quyết Bài (1Bộ)
Huyết Bài Băng Cung (20)
Lục Bài Băng Cung (20)
Tử Bài Băng Cung (20)
Huyết Bài Băng Cung (5)
Lục Bài Băng Cung (5)
Tử Bài Băng Cung (5)
Huyết Bài Băng Cung
Lục Bài Băng Cung
Tử Bài Băng Cung
Vé Thăng Thiên Quyết 5 Bộ
Vé Thăng Thiên Quyết 1 Bộ
Vé Song Long Quyết 5 Bộ
Vé Song Long Quyết 1 Bộ
Vé Tử Thần Quyết 5 Bộ
Vé Tử Thần Quyết 1 Bộ
 
 
Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.