CẬP NHẬT SỰ KIỆN 05/03/2024

image bai viet
3/5/2024 8:52:32 AM
Tin Tức

CẬP NHẬT SỰ KIỆN 05/03/2024

Nội Dung Bảo Trì: 
- Cập nhật sự kiện tháng
        1. Phụ Bảng Sự Kiện tháng 3
Vi trí    
 
   
 
Phần Thưởng 
(update sau)
 
        2. Chuỗi [Sự Kiện] Bắc Hải Băng Phong Lâm. 
 
Vi trí Bắc Hải Băng Cung
 
 
Phần Thưởng 
(update sau) 
 
        3. [Boss Sự Kiện] Băng Vu Nữ Chi Ảnh
 
Vi trí Liêu Đông
 
 
Phần Thưởng 
(update sau) 
 
- Cập nhật chức năng cường hoá mới. Hướng dẫn
 
      1. Đổi thuộc tính trang bị (  phải đổi mới có thể sử dụng chức năng cường hoá mới  )
 
 
      2. Đến Hợp Phì - gặp Bật Thầy Rèn Mã Chung
 
 
      3. Sử Thi Cường Hoá Thạch Vũ Khí đổi tại:
 
 
 
4. Cấp Cường Hoá - Các Chỉ số ( update sau )
 
 
- Cập nhật Rương Lập Xuân.
 
 Danh sách vật phẩm trong Rương.
 
Danh Hiệu Mới
 
 
Trang Phục Mới.
 
 
Bảng Giá Siêu Hấp Dẫn
 
 
 

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.

 

Vi trí