Cập Nhật Túi May Mắn "SINH MỆNH NANG"

image bai viet
2/15/2022 12:15:38 PM
Sự Kiện

Cập Nhật Túi May Mắn "SINH MỆNH NANG"

Thời Gian Sự Kiện: Từ 15/02/2022 Đến Hết 15/03/2022.

BQT đã tiến hành cập nhật túi mới tại 'Kỳ Trân Các', túi may mắn "SINH MỆNH NANG". Sinh Mệnh Nang chứa các nguyên liệu và tín vật quan trọng như: Vé đổi tín vật Hồn Hỏa, Tồn Sinh Châu, Tồn Sinh Mảnh, Tồn Sinh Hồn,...

Giá Bán:

  •  Lẻ (1) Sinh Mệnh Nang: 399
  •  Gói (10+1) Sinh Mệnh Nang: 3990

Chú ý:

- Khi mua Sinh Mệnh Nang, chư vị sẽ nhận được thêm 1 Tồn Sinh Châu. Tỉ lệ tương ứng 1 Sinh Mệnh Nang - 1 Tồn Sinh Châu

- Khi tích đủ 150 Tồn Sinh Châu chư vị sẽ đổi được 1 vé đổi 'Hướng Hỏa Trang Hoán Phiếu'. 1 phiếu chỉ đổi được 1 phụ kiện.

Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.