Cập Nhật Vật Phẩm Mới Tại "Kỳ Trân Các"

image bai viet
11/22/2021 10:04:38 PM
Sự Kiện

Cập Nhật Vật Phẩm Mới Tại "Kỳ Trân Các"

 • Thời Gian: Từ 23/11/2021 đến 21/12/2021

Nội Dung: Cập nhật các gói vật phẩm sự kiện bao gồm

- Gói Sự Kiện "Hiệp Nhân Tương Trợ".

- Gói Sự Kiện "Mảnh Ghép Hắc Long".

*Vật phẩm bao gồm:

 • Gói Hiệp Nhân (Thấp) - Giá Bán: 6990 Long Kim

 • Gói Hiệp Nhân (Cao) - Giá Bán: 14990 Long Kim

 • Gói "Hắc Châu Nang" - Giá Bán: 249 Long Kim

 • Vũ Khích Khiếu (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Du Sát Linh (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Duy Hồn (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Hồ Tấn Nhi (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Ngân Sử Tịnh (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Trương Ưu Sơn (Hộp Trị Thương) - Giá Bán: 7990 Long Kim

 • Thời Gian: Từ 23/11/2021

Nội Dung: Cập nhật vật phẩm bổ trợ "Hiệp Nhân" tại "Kỳ Trân Các"

*Vật phẩm bao gồm:

Tên Vật Phầm Số Lượng Giá Bán Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
(Hồ Tấn Nhi) Thịt Bò Hầm 10 390 Long Kim Không Không
(Hồ Tấn Nhi) Bò Bít Tết 10 1990 Long Kim Không Không
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả 5 4490 Long Kim Không Không
(Du Sát Linh) Huyết Ngọc 10 390 Long Kim Không Không
(Du Sát Linh) Ảnh Đoản 10 1990 Long Kim Không Không
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài 5 4490 Long Kim Không Không
(Trương Ưu Sơn) Tuyệt Vọng Châu 10 390 Long Kim Không Không
(Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch 10 1990 Long Kim Không Không
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai 5 4490 Long Kim Không Không
(Ngân Sử Tịnh) Chung Sư Bang Bài 10 390 Long Kim Không Không
(Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch 10 1990 Long Kim Không Không
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài 5 4490 Long Kim Không Không
(Duy Hồn) Hà Thủ Ô 10 390 Long Kim Không Không
(Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích 10 1990 Long Kim Không Không
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên 5 4490 Long Kim Không Không
(Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ 10 1990 Long Kim Không Không
(Vũ Khích Khiếu) Hợp Phì Tửu 10 390 Long Kim Không Không
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo 5 4490 Long Kim Không Không
Cự Bạch Tửu 1 90 Long Kim Không Không
Cự Bạch Tửu (Cực) 1 4990 Long Kim Không Không
Cự Bạch Tửu (Tuyệt) 1 690 Long Kim Không Không
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) 1 990 Long Kim Không Không
Hồn Đơn Nang (Lớn) 1 5990 Long Kim Không Không
Hoa Tử Nguyệt 1 2990 Long Kim Không

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.