CẬP SỰ KIỆN THÁNG 4 2024 - DI TÍCH CỔ ĐẠI

image bai viet
4/2/2024 4:13:16 PM
Tin Tức

CẬP SỰ KIỆN THÁNG 4 2024 - DI TÍCH CỔ ĐẠI

Nội Dung Bảo Trì: 
- Cập nhật Thương thành
        1. Danh sách vật phẩm:
 
 
 
        2. Bảo Rương Hoàng Gia Cổ Đại:
 
 
                        2.1 Danh sách vật phẩm có thể nhận:
 
 
                    2.2 Danh sách Báu Vật Độc Quyền:
 
Cặp tính vật trang sức : Bảo Vật Hoàng Gia Cổ Đại - Nhẩn Hoàng Gia Cổ Đại
 
 
 
2 Hộ vệ mới : Tứ Vệ Tượng Phong Ấn
 
 
Tính vật mới : Đá Hộ Vệ Cổ Đại [Hoàn Hảo]
 
 
- Cập nhật Quyết Sự Kiện: Di Tích Cổ Đại tại Lâu Lan.
      1. Thời gian : 02/04/2024 đến  30/04/2024 (trước bảo trì)
 
      2. Thông tin:   
         
                    2.1 Vé sẽ được nhận thông qua nhiện vụ mỗi ngày.
 
                    2.3 Vi trí:
 
 
                    2.4 Có 2 cấp độ dễ và khó :
 
Danh sách vật phẩm có thể nhận của cấp Dễ
 
 
Danh sách vật phẩm có thể nhận của cấp Khó
 
- Cập nhật Boss:  Đánh bại Boss Hộ Vệ Cổ Đại tại Lâu Lan
 
      1. Thời gian : 02/04/2024 đến  30/04/2024 (trước bảo trì)
 
 
      2. Thông tin:  
 
                  Truy tìm và tiêu diệt  Cự Nhân Hộ Vệ Cổ Đại ,Tướng Quân Hộ Vệ Cổ Đại
               Các Hộ Vệ Cổ Đại xuất hiện mỗi ngày theo thời gian sau 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 
               Nếu trong vòng 15p sau khi xuất hiện các Hộ Vệ sẽ biết mất nếu không bị tiêu diệt.
 
Các vị trí gợi ý xuất hiện.
      3. Phần Thưởng:  mở rương Thủ Hộ Viễn Cổ có khả năng nhận được.
 
 
 
- Cập nhật các vật phẩm đặt biệt có được từ Thu Thập - Chế Tạo:
 
Danh sách Thu Thập : F11 > Thu Thâp > Hợp Phì > Thương nhân lễ hội Hoa Nhi Nữ
 
Danh sách Chế Tạo : F11 > Thu Thâp > Hợp Phì > Thương nhân lễ hội Hoa Nhi Nữ
 
 

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.

 

Vi trí