CẬP SỰ KIỆN THÁNG 5 2024 - Tam Túc Hồng Phượng Hoàng

image bai viet
4/29/2024 5:31:17 PM
Tin Tức

CẬP SỰ KIỆN THÁNG 5 2024 - Tam Túc Hồng Phượng Hoàng

Nội Dung Bảo Trì: 
- Cập nhật Thương thành
        1. Danh sách vật phẩm:
 
 
 
 
 
        2. Bảu Rương Quý Giá:
 
 
 
                        2.1 Danh sách vật phẩm có thể nhận:
 
 
                    2.2 Danh sách Báu Vật Độc Quyền:
 
Hộ vệ Cấp 5: Tam Túc Hồng Phượng Hoàng
 
 
 
 
2 Túi Mới cho Nam và Nữ
 
 
 
 
 
- Cập nhật Quyết Sự Kiện: Tam Túc Hồng Phượng Hoàng
      1. Thời gian : 29/04/2024 đến  28/05/2024 (trước bảo trì)
 
      2. Thông tin:   
         
                    2.1 Vé sẽ được nhận thông qua nhiện vụ mỗi ngày.
 
                    2.3 Vi trí:
 
 
                    2.4 Có 2 cấp độ dễ và khó :
 
Danh sách vật phẩm có thể nhận của cấp Dễ
 
 
Danh sách vật phẩm có thể nhận của cấp Khó
 
- Cập nhật Boss:  Đánh bại Boss Tứ Linh Thánh Thú
 
      1. Thời gian : 29/04/2024 đến  28/0/2024 (trước bảo trì)
 
 
      2. Thông tin:  
 
                  Truy tìm và tiêu diệt  Tứ Linh Thánh Thú, hồi sinh ngẫu nhiên 4:00 mỗi lần.
Các vị trí gợi ý xuất hiện.
      3. Phần Thưởng:  có khả năng nhận được.
 
 
 
- Cập nhật các vật phẩm đặt biệt có được từ Thu Thập - Chế Tạo:
 
 
D
 
 

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.

 

Vi trí