CHUỖI SỰ KIỆN - LỄ HỘI MÙA XUÂN 2023

image bai viet
2/28/2023 9:32:44 AM
Sự Kiện

CHUỖI SỰ KIỆN - LỄ HỘI MÙA XUÂN 2023

Lễ hội mùa Xuân 2023 đã bắt đầu, tham gia ngay để có cơ hội nhận về rất nhiều phần quà giá trị từ sự kiện này.

Thời gian các sự kiện: từ 28/02/2023 đến 27/03/2023.

1. Sự Kiện Nhiệm Vụ Lễ Hội Mùa Xuân 2023 - Thu Thập 'TEM LỄ HỘI'

Cấp độ tham gia: từ 150 trở lên.

  • Cách thức kích hoạt nhiệm vụ Lễ Hội Xuân 2023 và nhận 3 nhiệm vụ riêng biệt:

- Để kích hoạt nhiệm vụ. Anh hùng vui lòng sử dụng "Tiêu Cục Môn Bài" vé "E" để dịch chuyển đến bản đồ mới HOA SƠN sau đó tìm gặp NPC Thư Hoa để nhận nhiệm vụ kích hoạt VLH - [sự kiện] Phụ Tá Lễ Hội Mùa Xuân. Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ này 3 nhiệm vụ VLTS mới được kích hoạt.