ĐẠI CHIẾN KHUNG GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN

image bai viet
2/18/2023 8:01:18 PM
Tin Tức

ĐẠI CHIẾN KHUNG GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN

Trong 2 ngày cuối tuần hỗ trợ máy chủ Hợp Long: từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200%

Trong 2 ngày cuối tuần hỗ trợ máy chủ Thần Long: từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 300%

Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện quà tặng tham chiến máy chủ mới Thần Long và sự kiện PK đang diễn ra trên máy chủ. Nhiệt lượng Tranh Bá đang hết sức cháy bỏng, theo dõi ngay tin tức tại trang chủ và chiến 9D!