Danh Sách Chư Vị Nhận Quà Sự Kiện Khui Mở 'THIÊN HẢI BÁU VẬT HẠP' Nhận Thêm Rương Báu

image bai viet
4/1/2022 4:35:36 PM
Tin Tức

Danh Sách Chư Vị Nhận Quà Sự Kiện Khui Mở 'THIÊN HẢI BÁU VẬT HẠP' Nhận Thêm Rương Báu

  • Thời Gian Sự Kiện: Từ 17H00 ngày 29/03/2022 đến 23H59 ngày 31/03/2022.
  • Thời Gian Trả Quà: Từ ngày 01/04/2022 BQT sẽ công bố kết quả và trả quà đến chư vị tham gia hợp lệ. 
  • Sau ngày 08/04/2022 BQT sẽ không tiến hành hỗ trợ trả quà sự kiện này nữa, chư vị vui lòng để trống ô hành trang, kho tiêu cục tổng quản để nhận quà trước thời gian trên. ( Trong thời gian trả quà, tài khoản sẽ bị tạm kích khỏi game, Bằng Hữu vui lòng đăng nhập lại sau 5 phút)
BQT xin chúc mừng tất cả chư vị đã có tên trong danh sách nhận quà sự kiện Khui Mở 'THIÊN HẢI BÁU VẬT HẠP' Nhận Thêm Rương Báu. Chư vị có tên trong danh sách vui lòng để trống từ 2 đến 3 ô trống tại túi hành trang nhân vật hoặc kho tiêu cục tổng quản. BQT sẽ gửi phần quà đến chư vị.
Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện chư vị Bằng Hữu tham gia 'khui Mở' hộp may mắn 'Thiên Hải Thần Hạp' đạt mốc yêu cầu, chư vị sẽ nhận thêm 'THIÊN HẢI BÁU VẬT HẠP' tương ứng số lượng hộp đã mở với tỉ lệ như bảng dưới.
- Tài khoản tham gia sự kiện chỉ nhận quà mốc cuối cùng hợp lệ khi kết thúc sự kiện, BQT sẽ tiến hành kiểm tra.
- Sự kiện tính trên HashID mà Bằng Hữu tham gia, 1 HashID chỉ nhận 1 phần quà tại mốc hợp lệ.
- Tổng số rương khui mở đến khi kết thúc sự kiện đạt mốc nào, nhận ngay quà mốc đó!!!
 
Ví Dụ:
- Bằng Hữu tham gia khui mở từ 200 rương trong thời gian sự kiện, nhận ngay 400 rương hỗ trợ.
- Bằng Hữu tham gia khui mở thêm với tổng số rương từ 200 đến khi kết thúc sự kiện, chỉ nhận quà tại mốc 200
- Tổng số rương khui mở đến khi kết thúc sự kiện đạt mốc nào, nhận ngay quà mốc đó!!!

Mốc Quà Tương Ứng Số Hộp Được Mở:

Danh Sách Nhận Quà:
 
Máy Chủ Thanh Long
Nhân Vật Rương Thưởng Nhận Được HashID
TigerSmall 400 dzo.0000498428
-TigerSmall- 400 dzo.0000447883
--Lion-- 400 dzo.0000531695
ÇÔ-ßÉ 400 dzo.0000445468
Izumoto 400 dzo.0000469243
̃-Lion- 400 dzo.0000712345
-ĐạiMaĐầu- 400 dzo.0000612553
Esposa 400 dzo.0000519606
-Panda- 400 dzo.0000447220
Thien_Ma 400 dzo.0000471196
GấuHeo 400 dzo.0000499882
-CatBaBy- 400 dzo.0000453407
duyensac 400 dzo.0000612431
-AK- 400 dzo.0000446588
snoobcat 400 dzo.0000467889
HunterP 400 dzo.0000452871
[X]IN[H] 400 dzo.0000552142
-King- 400 dzo.0000474962
_Diêt_Ta_ 400 dzo.0000567998
o0oLaHano0o 400 dzo.0000491098
Celica 400 dzo.0000444864
Bottom 400 dzo.0000450349
-ThanhTùng- 400 dzo.0000612551
_Chanh_ 400 dzo.0000444799
KiemSi 400 dzo.0000465852
Chj3 400 dzo.0000446668
ZzDomazZ 400 dzo.0000612316
anhhoangvu 400 dzo.0000507649
Helomoto 400 dzo.0000470748
Gà-Con 100 dzo.0000470155
Nuker_LL 100 dzo.0000544215
xCHI2x 100 dzo.0000525488
BigError 100 dzo.0000445567
[S]ugarDaddy 100 dzo.0000445114
-DiepKhai- 100 dzo.0000471578
Jimmy 60 dzo.0000451348
-SaLa- 60 dzo.0000447829
97B-[A]-Pao 30 dzo.0000446998
CHIVAS1 30 dzo.0000449585
FryFood 30 dzo.0000609803
TrumCuoi-250 30 dzo.0000539093
-KaKoi- 30 dzo.0000475341
-KissAngel- 30 dzo.0000466645
NUK_PK 30 dzo.0000474316
SànHôHô 15 dzo.0000464685
Guardian 15 dzo.0000446121
JohnCarter 15 dzo.0000596344
-ThicLaFang- 15 dzo.0000446470
[Yen][Nhi] 8 dzo.0000482852
WÊÊD 8 dzo.0000540922
2bDzo 8 dzo.0000444759
Cà_Chua 8 dzo.0000448009
A-Di-Da-Phat 8 dzo.0000529535
VuongGia 8 dzo.0000448733
PeTerKim 8 dzo.0000542359
 
Máy Chủ Bạch Hổ
Nhân Vật Rương Thưởng Nhận Được HashID
Trúc_Uyên 400 dzo.0000497639
TriLong 400 dzo.0000474204
Oi-Zoi-Oi 400 dzo.0000473122
-HienAnh--' 400 dzo.0000454414
Paul_Scholes 400 dzo.0000543913
BuffCC 400 dzo.0000447846
XICH_LONG 400 dzo.0000449662
BOM 400 dzo.0000464184
Lão-Già 400 dzo.0000460884
charles-' 400 dzo.0000510958
arthome 400 dzo.0000466441
CungXinhh 400 dzo.0000453828
Thải_Lân 400 dzo.0000467752
GanDalf 400 dzo.0000529110
Bà-3Bị 400 dzo.0000462169
BảoLong 400 dzo.0000529550
HMC 400 dzo.0000464913
--AuX---' 400 dzo.0000462171
[G]aixuynh 400 dzo.0000548821
]T[artarus 400 dzo.0000472180
[]_Apple_[] 400 dzo.0000534378
[-Me-du-sa-] 400 dzo.0000464973
[Lý_Quỳ] 400 dzo.0000529503
A_Hoàn 400 dzo.0000519934
IIIlIlIlIlIl 400 dzo.0000587773
KemDau 400 dzo.0000454764
Bá-Vương 400 dzo.0000471555
SKRONCHAI 400 dzo.0000516230
An[N]hiên 400 dzo.0000531292
aa12 400 dzo.0000456656
CR_9 400 dzo.0000478598
Barret_M82 400 dzo.0000468908
YaSuo1---' 400 dzo.0000463949
DuongCungTu 400 dzo.0000455950
1phat_keu_ec 400 dzo.0000472008
Aragorn 400 dzo.0000529059
Yuantamela 400 dzo.0000514730
QuangAnh 400 dzo.0000447669
no_need 400 dzo.0000477539
zzVo_Danhzz 400 dzo.0000478684
HacThien 400 dzo.0000448486
ChiLaGaa 400 dzo.0000529907
Zelensky 400 dzo.0000526604
Lísa 200 dzo.0000456852
duonguong 100 dzo.0000549557
_NongDan_ 100 dzo.0000461149
Donna 100 dzo.0000452602
OO7-' 60 dzo.0000447869
CaoSinSu 60 dzo.0000449202
Ma__Tång 60 dzo.0000459141
PhươngLinh 30 dzo.0000529581
Nine[DraGon] 30 dzo.0000445604
BeNho 30 dzo.0000479141
NAQ 30 dzo.0000448215
Phèn 30 dzo.0000465492
Amira 15 dzo.0000613568
HuyTuan 15 dzo.0000460065
Xcovid-Delta 15 dzo.0000448713
TiểuThủy 15 dzo.0000551759
___Phong___ 15 dzo.0000459954
Bào-Ngư 15 dzo.0000529902
Hanna 15 dzo.0000613570
Tuyết-Nhi 15 dzo.0000530166
Nguyên-Phong 15 dzo.0000530328
DesertFox 15 dzo.0000443536
KinG 15 dzo.0000446612
Running--Man 15 dzo.0000478236
Girl 15 dzo.0000461330
__TXAT__ 15 dzo.0000528901
UIU2 15 dzo.0000533751
[S]át_Thủ 15 dzo.0000452594
Marry 15 dzo.0000448448

Máy Chủ Chu Tước

Nhân Vật Rương Thưởng Nhận Được HashID
Ryu 400 dzo.0000529133
Ác-Tặc 400 dzo.0000609790
T_U_A_N 400 dzo.0000555462
Ga-gay-le-te 30 dzo.0000450510
Vô_Ý_Tử 15 dzo.0000529226
119KBM 15 dzo.0000559175
PCX0002 8 dzo.0000608555
ThiênHoa 8 dzo.0000539067
C4Hell 8 dzo.0000529541
JackieChan 8 dzo.0000529511

 

Máy Chủ Huyền Vũ

Nhân Vật Rương Thưởng Nhận Được HashID
LýuDiêcPhi 400 dzo.0000531161
Nicekiller 400 dzo.0000456083
HoaÌiNiêòm 400 dzo.0000599628
TrâuHâm 400 dzo.0000597276
Vân_Chi 400 dzo.0000614141
NhâìtTiêÒu 400 dzo.0000489298
LaòcHôngTrân 400 dzo.0000596586
KiêÌu-Phong 400 dzo.0000595859
Bling 400 dzo.0000597232
HacPhong 400 dzo.0000599018
Kuken 100 dzo.0000474406
VoSong 60 dzo.0000525806
Gâìu-Misa 15 dzo.0000598006
43_MaiDinh 15 dzo.0000562899
FC120I 8 dzo.0000537508
-VinhAnh- 8 dzo.0000575674
oPhongLinho 8 dzo.0000614460
TýÒSam 8 dzo.0000598388

Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.