DANH SÁCH CHƯ VỊ NHẬN QUÀ SỰ KIỆN 'QUÀ TẶNG TÂN THỦ'

image bai viet
3/29/2022 11:32:30 AM
Tin Tức

DANH SÁCH CHƯ VỊ NHẬN QUÀ SỰ KIỆN 'QUÀ TẶNG TÂN THỦ'

  • Thời Gian Sự Kiện: từ 12:00AM ngày 22/03/2022 đến 23:59 ngày 27/03/2022

BQT 9D - Dzogame xin chúc mừng tất cả chư vị đã tham gia hợp lệ sự kiện và nhận về phần quà hỗ trợ từ BQT, mong rằng phần quà này sẽ giúp ích chư vị trên con đường chinh phục 'Vùng Đất Cửu Long' đầy sóng gió nhé.

Chú Ý: Chư vị có tên trong danh sách vui lòng dọn trống từ 5 ô tại túi hành trang hoặc 5 ô tại kho tổng quản tiêu cục. BQT sẽ tiến hành trả quà đến chư vị Bằng Hữu.

DANH SÁCH SỰ KIỆN QUÀ TẶNG TÂN THỦ
HashID Tên Nhân Vật Máy Chủ Giới Tính
DZO.0000672234 Mos[e] Bạch Hổ Nam
DZO.0000672271 JinoP1 Thanh Long Nam
DZO.0000672241 HMT9999 Huyen Vu Nam
DZO.0000672214 -TuNuong- Bạch hổ Nữ
DZO.0000672212 -NhiNuong- Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672211 CaoPhong Bạch Hổ Nam
DZO.0000672213 -TamNuong- Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672220 utg01 Huyền vũ Nam
DZO.0000672288 SudatTeik Bạch Hổ Nam
DZO.0000672289 GazgehLaiz Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672275 Ki_Sama Bạch Hổ Nam
DZO.0000672223 utg03 Huyền vũ Nam
DZO.0000672222 utg02 Huyền vũ Nữ
DZO.0000672273 BeYeu2022 Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672316 Tiếu-Tiếu Thanh long Nữ
DZO.0000672506 --Lisa--V Bạch hổ Nữ
DZO.0000672507 NgoCong Huyền Vũ Nam
DZO.0000672267 _NgocLan_ Thành long Nữ
DZO.0000672477 HàThủÔ Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672218 LIIIZ Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672219 NXNX Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672221 XIIIIX Bạch Hổ Nam
DZO.0000672569 vuongkkkk Thanh Long Nam
DZO.0000672570 vuonghhhhh Thanh Long Nam
DZO.0000672571 vuongjjjjj Thanh Long Nam
DZO.0000672455 CaVeVúBự Thanh Long Nữ
DZO.0000672567 XinZhao Thanh Long Nam
DZO.0000672361 TrọngToàn Thanh Long Nam
DZO.0000672317 LinLinĐa Thanh long Nữ
DZO.0000672293 SHADOW2 THANH LONG Nam
DZO.0000672555 Noah Bạch Hổ Nam
DZO.0000672556 Seth Bạch Hổ Nam
DZO.0000672557 Hazael Bạch Hổ Nam
DZO.0000672590 KhacVan Huyền Vũ Nam
DZO.0000672591 VanMy Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672676 Tiêu-Vân BẠCH HỔ Nữ
DZO.0000672215 Dzai-No1 Thanh Long Nam
DZO.0000672216 XInh-No1 Thanh Long Nữ
DZO.0000672217 BachThuChi Thanh Long Nam
DZO.0000672647 Omicron Thanh Long Nam
DZO.0000672548 AnhLieu Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672240 oHoaLinho Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672586 [V]iP Sever : Thanh Long Nam
DZO.0000672303 Q3 Thanh Long Nam
DZO.0000672690 nursing1994 Huyền vũ Nữ
Dzo.0000672530 Buffso3 Bạch Hổ Nữ
Dzo.0000672528 Buffso1 Bạch Hổ Nam
DZO.0000672336 KaBuKi Huyền Vũ Nam
Dzo.0000458640 Ốc_Xào_Me Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672512 HaCom Thanh Long Nam
DZO.0000672608 POLICE113 SV Thanh Long Nam
DZO.0000672666 -HổTrắng- Thanh Long Nữ
DZO.0000672667 -RồngXanh- Thanh Long Nữ
DZO.0000672668 -RùaĐen- Thanh Long Nữ
DZO.0000672434 ĐạiSư_Phụ Bạch hổ Nam
DZO.0000672209 ---BeMit--- Thanh Long Nữ
DZO.0000672310 -TườngVy- Thanh Long Nữ
DZO.0000672208 ---TinTIn--- Thanh Long Nam
Dzo.0000672258 Machiko huyền vũ Nữ
DZO.0000676390 AQuaZem Bạch hổ Nam
DZO.0000615440 SXiTrum Thanh Long Nữ
DZO.0000683172 TinhQuang Huyền Vũ Nam
DZO.0000672649 Felicia Thanh long Nam
DZO.0000672229 Trí-Quang THANH LONG Nam
Dzo.0000672305 NhiếpHồn Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672689 Ms[N]99 Thanh Long Nữ
DZO.0000672481 Regina Bạch hổ Nữ
DZO.0000672482 Gloria Bạch hổ Nữ
DZO.0000672484 Martha Bạch hổ Nữ
DZO.0000672486 Phoebe Bạch hổ Nữ
DZO.0000672487 Bertha Bạch hổ Nữ
DZO.0000672488 Sarah Bạch hổ Nữ
DZO.0000672573 Liam Bạch hổ Nam
DZO.0000672574 Bryson Bạch hổ Nam
DZO.0000672575 Ryker Bạch hổ Nam
DZO.0000672579 Ernesta Bạch hổ Nữ
DZO.0000672580 Freya Bạch hổ Nữ
DZO.0000672264 Hàn_Tuyết Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672629 _SamSung_ Thanh Long Nam
DZO.0000672248 XICH-MA BACH HO Nam
DZO.0000672249 XICH-QUY BACH HO Nam
DZO.0000672250 XICH-TIEN-CO BACH HO Nữ
DZO.0000683862 FanKas Bạch Hổ Nam
DZO.0000685253 [Bo-Bo] thanh long Nam
DZO.0000685255 [Ty-_-Ty] Thanh Long Nữ
DZO.0000698085 HoaMy Huyền Vũ Nữ
DZO.0000693504 Buom_Dem Thanh Long Nữ
DZO.0000672387 [N]HoaLuuLy Bach Ho Nữ
Dzo.0000672630 ThầnChết Thanh Long Nam
DZO.0000672602 Maaa Máy Chủ Bạch Hổ Nam
DZO.0000672517 BMHai Huyền Vũ Nam
DZO.0000672559 Methuselah Bạch Hổ Nam
DZO.0000672560 Amad Bạch Hổ Nam
DZO.0000672561 Euphrates Bạch Hổ Nam
DZO.0000672380 H5N1 Bạch Hổ Nam
DZO.0000672643 Airchiro Thanh long Nam
DZO.0000672597 Hit_[-]_Le Thanh Long Nam
DZO.0000672605 BlueEye Bach Ho Nữ
DZO.0000672706 CanhHuynh Thanh Long Nam
DZO.0000672707 CanhHuynh2 Thanh Long Nam
DZO.0000672708 CanhHuynh3 Thanh Long Nam
DZO.0000672576 Chad Bạch hổ Nam
DZO.0000672577 Harold Bạch hổ Nam
DZO.0000672578 Raymond Bạch hổ Nam
DZO.0000694993 _Kent_ Bạch Hổ Nam
DZO.0000678285 Sheep Thanh Long Nữ
DZO.0000672292 BachCoCo Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672232 Thôn Bạch Hổ Nam
DZO.0000676883 NguoiYeuDau Thanh Long Nữ
DZO.0000672304 Kyo Chu Tước Nam
DZO.0000672375 33520 Bach Hổ Nữ
DZO.0000672376 33797 Bạch Hổ Nữ
DZO.0000698090 Son_Goku Huyền Vũ Nam
DZO.0000672426 Druj Thanh Long Nữ
DZO.0000672427 Mammon Thanh Long Nam
DZO.0000672230 HiênHo-Baby thanh long Nữ
DZO.0000672320 Pé-Gấu Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672319 Gấu-Trúc Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672321 LionKing Huyền Vũ Nam
DZO.0000702392 TrươngPhi Huyền Vũ Nam
DZO.0000703695 METHANOL Bạch Hổ Nữ
DZO.0000707833 Yang Chu Tước Nữ
DZO.0000707835 Strongest Chu Tước Nam
DZO.0000675248 Mr[T]92 Thanh Long Nam
DZO.0000672295 CứtChimCút Thanh long Nữ
DZO.0000672259 NữNhiHồng Bạch Hổ Nữ
DZO.0000674947 -Elisa- Thanh Long Nữ
DZO.0000699315 -Aeon- Thanh Long Nữ
DZO.0000672286 SunDey Thanh long Nam
Dzo.0000710628 18082806 Huyền vũ Nữ
DZO.0000672562 Feota Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672294 --MaxSpeed-- Thanh Long Nam
DZO.0000708860 Mong-Co Thanh Long Nữ
DZO.0000672601 __[-CIA-]__ Thanh Long Nam
DZO.0000539067 ThiênHoa Chu Tước Nữ
DZO.0000687471 Daenerys Bạch Hổ Nữ
DZO.0000698091 Trish Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672505 Trickster Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672391 ÇôngChúa Bạch Hổ Nữ
Dzo.0000672418 Hoài-An Thanh long Nam
DZO.0000672350 -Seagate- Huyền Vũ Nữ
DZO.0000688738 TieuYenNhi Thanh Long Nữ
DZO.0000684532 Le_Quyen Huyền Vũ Nữ
DZO.0000710474 ma_dauno1 Thanh Long Nam
DZO.0000710476 ma_dauno3 Thanh Long Nam
DZO.0000672563 Cathetel Bach Ho Nữ
DZO.0000672679 Thro Máy Chủ Bạch Hổ Nam
DZO.0000713187 XXXXXXXX HUYEN VU Nữ
DZO.0000672313 Phương Thanh Long Nam
Dzo.0000672381 ChuongTran__ Huyền Vũ Nam
DZO.0000682791 HuuCanhThi huyen vu Nam
DZO.0000672373 TầnTrảm Thanh Long Nam
DZO.0000672255 Hatashi Huyen vu Nam
DZO.0000694710 _Buom_Dem_ Thanh Long Nữ
DZO.0000672326 tuan002 chu tước Nam
DZO.0000713774 Nami Huyền Vũ Nữ
DZO.0000716612 Reaper Bạch Hổ Nữ
DZO.0000694655 KhiCon Thanh Long Nam
DZO.0000720679 Than-Tang Thanh Long Nam
DZO.0000681279 KyUcSuuNhi Thanh Long Nam
DZO.0000672318 BaBaBy Thanh long Nữ
DZO.0000713695 TrienDaiHiep Thanh Long Nam
DZO.0000672330 Mẫn-Mẫn ơ Thanh long Nữ
DZO.0000672596 ThanhVân Thanh Long Nữ
DZO.0000615888 __LiSa__ Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672331 _Triệu-Mẫn Thanh long Nữ
DZO.0000672332 -Tiểu-Mẩn- Thanh long Nữ
DZO.0000709874 _LuuTayQua_ Thanh Long Nữ
DZO.0000713495 Thuỷ_Tiên Chu Tước Nữ
DZO.0000672431 CHúaĐảo Thanh long Nữ
DZO.0000713497 _Smoke_ Chu Tước Nam
DZO.0000710475 ma_dauno2 Thanh Long Nam
DZO.0000700964 MIdnight Bạch Hổ Nữ
DZO.0000701017 Lonelyname Bạch Hổ Nữ
DZO.0000701056 Nameclone Bạch Hổ Nữ
DZO.0000723506 JinoT2 Thanh Long Nam
DZO.0000672363 Vend Thanh Long Nữ
DZO.0000685836 HiệnTại Thanh Long Nữ
DZO.0000672635 Mờ-int-Mjnt Bạch Hổ Nữ
DZO.0000688016 Mờ-jnt-Mint Bạch Hổ Nữ
DZO.0000688018 Mờ-jnt-Mjnt Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672337 ThịMỡ Bạch Hổ Nữ
DZO.0000672340 LãoĐại Bạch Hổ Nam
DZO.0000672341 LãoNhị Bạch Hổ Nam
DZO.0000725102 Dragon-Devil Thanh Long Nam
DZO.0000725104 DragonDevil Thanh Long Nam
DZO.0000725306 [Hân]--Leech Huyền Vũ Nữ
DZO.0000672594 nursing94 Huyền vũ Nữ
DZO.0000721889 giudovip01 Bạch Hổ Nữ
DZO.0000726199 [L]ee_ Thanh Long Nữ
DZO.0000721904 Bonngma Bạch Hổ Nam
DZO.0000717826 -Bus- Thanh Long Nữ
 
Phần Quà:
 
 
Chúc Quý Bằng Hữu Có Những Giờ Phút Giải Trí Cùng - Cửu Long Tranh Bá Dzogame 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.