Danh Sách Nhận Quà Sự Kiện TÍCH LŨY NẠP TIỀN - NHẬN NGAY VẬT PHẨM "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN"

image bai viet
6/9/2022 2:48:22 PM
Tin Tức

Danh Sách Nhận Quà Sự Kiện TÍCH LŨY NẠP TIỀN - NHẬN NGAY VẬT PHẨM "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN"

BQT xin chúc mừng tất cả chư vị đã tham gia hợp lệ sự kiện quà nhận ngay vật phẩm "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN".

Quà sẽ được trả vào kho tiêu cục hoặc túi hành trang của nhân vật có cấp độ (level) cao nhất trên hashID đó từ 14:00 ngày 09/06/2022 đến 17/06/2022.

Thời Gian: từ 00:00 ngày 06/06/2022 - 23:59 ngày 08/06/2022.
  1. Trong thời gian sự kiện các tài khoản có phát sinh tổng nạp ít nhất 15.000 Long Kim sẽ được nhận "01 Chức Trách Hoán Đổi Đơn".
  2. Lưu ý: Mỗi hashID nhận tối đa 01 lần quà trong thời gian sự kiện.

HashID Tên nhân vật Máy Chủ
DZO.0000448215 NAQ Bạch Hổ
DZO.0000449662 XICH_LONG Bạch Hổ
DZO.0000466355 --Heo-Heo-- Bạch Hổ
DZO.0000467752 Thải_Lân Bạch Hổ
DZO.0000469879 YoungLee_ Bạch Hổ
DZO.0000471555 Ba´-Vuong Bạch Hổ
DZO.0000477539 no_need Bạch Hổ
DZO.0000480319 [Ken]Anh Bạch Hổ
DZO.0000529226 Diệp_Vô_Uu Bạch Hổ
DZO.0000548821 [G]aixuynh Bạch Hổ
DZO.0000446121 Guardian Thanh Long
DZO.0000447345 SâuBéo Thanh Long
DZO.0000451348 Jimmy Thanh Long
DZO.0000456166 -PhucLocTho- Thanh Long
DZO.0000458221 Amy Thanh Long
DZO.0000469884 Pham[T]ruong Thanh Long
DZO.0000498428 TigerSmall Thanh Long
DZO.0000509912 -Kinh_Tử- Thanh Long
DZO.0000581011 My--Love Thanh Long
DZO.0000827131 GodLuck Thanh Long
DZO.0000447979 zPhongLinhz Huyền Vũ
DZO.0000468274 INCEPTION Huyền Vũ
DZO.0000468275 ElectricFan Huyền Vũ
DZO.0000526966 -Phieu- Huyền Vũ
DZO.0000528668 TMTSiroDâu Huyền Vũ
DZO.0000531161 LưuDiệcPhi Huyền Vũ
DZO.0000597271 SingerBaby Huyền Vũ
DZO.0000614141 Vân_Chi Huyền Vũ
DZO.0000614460 lTanoPhongl Huyền Vũ

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.