ĐỘC CÔ CẦU BẠI - 2023 RỰC LỬA

image bai viet
12/28/2023 3:14:57 PM
Sự Kiện

ĐỘC CÔ CẦU BẠI - 2023 RỰC LỬA

🔥⚔ ĐỘC CÔ CẦU BẠI - 2023 RỰC LỬA  ⚔🔥

🎯 Diễn ra trên cả 2 máy chủ Hợp Long và Thần Long. Đại chiến trên tất cả các bản đồ.


⏰ Thời gian sự kiện: từ 28/12/2023 đến hết ngày 02/01/2024. Trả quà từ 03/01/2024.

📌 Thể Lệ:
- Điểm PK sẽ tính tổng trên tất cả các bản đồ hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã được chỉ định.
- Khu vực chỉ định: Tất Cả Các Bản Đồ Trên Máy Chủ.

☄️ 20 Bằng hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại mỗi máy chủ HỢP LONG và THẦN LONG sẽ nhận quà. Số lượng có thể thay đổi theo thực tế dữ liệu PK máy chủ.

01* Hắc Lộ Nhẫn Giả (Nam/Nữ) Nhận Theo Nhân Vật
10* Rương Dược Phẩm PK
01* Danh hiệu Á Quân Võ Trường 30 ngày
40* Pháo Hoa

 


⚠️ Chú ý:
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- Điểm PK hợp lệ tính từ 30 mạng trở lên.
- PK 1 nhân vật từ 3 lần trở lên chỉ tính 1 điểm (trong trường hợp cố ý farm quà sự kiện).
- Các hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi sự kiện.
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.