Event "Thu Thập Nguyên Liệu - Điều Chế Báu Vật"

image bai viet
9/13/2021 7:06:42 PM
Sự Kiện

Event "Thu Thập Nguyên Liệu - Điều Chế Báu Vật"

Thời Gian: 

- Từ 14/09/2021 đến 12/10/2021

Nội Dung:

- Quý Bằng Hữu tham gia sự kiện có thể thu thập các nguyên liệu để đổi lấy các vật phẩm vô cùng giá trị.

Tài Nguyên Sự Kiện:

- Thu thập tài nguyên sự kiện từ việc hạ gục quái vật trên Thiên Hải, tỉ lệ vật phẩm rớt từ quái cấp cao sẽ cao hơn quái thường.

*Vật phẩm bao gồm:

  • Mảnh Lệnh Bài Thiên Hải
  • Thiên Hải Tinh Linh
  • Thiên Hải Ngọc Bích

*Thu Thập: (vật phẩm thu thập không thể giao dịch)

Vật Phẩm Thu Thập Vật Phẩm Nhận Được
Mảnh lệnh bài Thiên Hải x10 Thiên Hải lệnh bài x1
Thiên Hải tinh linh Tinh Chất Thiên Hải
Thiên Hải lệnh bài x1 Thiên Hải Ngọc Bích x1
Tinh chất Thiên Hải x1
Thiên Hải Ngọc Bích x1 Hào Quang Thiên Hải x1

 

*Chế Tạo:  (vật phẩm chế tạo không thể giao dịch)

Vật Phẩm Chế Tạo Vật Phẩm Nhận Được
Thiên Hải lệnh bài x10 Thiên Hải chân lệnh
Tinh chất Thiên Hải x5
Thiên Hải chân lệnh x1 Thiên Hải chân lệnh (Tuyệt)
Thiên Hải Ngọc Bích x10

 

Thiên Hải Chân Lệnh Thiên Hải Chân Lệnh (Tuyệt)
 Tỷ lệ chí mạng +2500  Tỷ lệ chí mạng +5000
 Sát thương chí mạng 30%  Sát thương chí mạng 60%
 Kháng Tất cả +100  Kháng Tất cả +300
 Sinh mệ nh +5000  Sinh mệnh +10000
 Tốc độ đánh +10%  Tốc độ đánh +30%
 Tốc chạy 5%  Tốc chạy 30%
 Giảm hồi chiêu 5%  Giảm hồi chiêu 15%

 

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.