Giảm Giá 50% Nguyên Liệu Hiệp Nhân Từ 14/12 - 31/12

image bai viet
12/14/2022 10:22:59 AM
Sự Kiện

Giảm Giá 50% Nguyên Liệu Hiệp Nhân Từ 14/12 - 31/12

Trong thời gian sự kiện tất cả nguyên liệu hiệp nhân sẽ giảm giá lên đến 50%, đây là cơ hội đầy hấp dẫn giúp anh hùng có thể thăng cấp sức mạnh Hiệp Nhân. Tham gia mua nguyên liệu ngay tại Kỳ Trân Các hoặc mua nhanh tại webshop 9D-Dzogame: https://9d.dzogame.vn/web-shop

  • Thời gian sự kiện: 14/12/2022 - 31/12/2022

Phạm vi sự kiện: diễn ra trên máy chủ Thanh Long/ Hợp Long.

Tên Vật Phẩm Giá gốc Giá Giảm Tỉ Lệ Giảm
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả (5) 4.490 2.245 50%
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài (5) 4.490 2.245 50%
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai (5) 4.490 2.245 50%
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài (5) 4.490 2.245 50%
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên (5) 4.490 2.245 50%
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo (5) 4.490 2.245 50%
(Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
(Du Sát Linh) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
(Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
(Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
(Ngân Sử Tịnh) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
(Duy Hồn) Hộp Trị Thương 7.990 3.995 50%
Hồn Đơn Nang (Lớn) 5.990 2.995 50%
Cự Bạch Tửu (Cực) 4.990 2.495 50%
Hoa Tử Nguyệt 2.990 1.495 50%
Gói Hiệp Nhân (Thấp) 6.990 3.495 50%
Gói Hiệp Nhân (Cao) 14.990 7.495 50%
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) 990 495 50%
Cự Bạch Tửu (Tuyệt) 690 345 50%
(Hồ Tấn Nhi) Thịt Bò Hầm 390 195 50%
(Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết 1.990 995 50%
(Du Sát Linh) Huyết Ngọc 390 195 50%
(Du Sát Linh) Ảnh Đoản 1.990 995 50%
(Trương Ưu Sơn) Tuyệt Vọng Châu 390 195 50%
(Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch 1.990 995 50%
(Ngân Sử Tịnh) Chung Sư Bang Bài 390 195 50%
(Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch 1.990 995 50%
(Duy Hồn) Hà Thủ Ô 390 195 50%
(Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích 1.990 995 50%
(Vũ Khích Khiếu) Hợp Phì Tửu 390 195 50%
(Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ 1.990 995 50%

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.