GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 06/05 ~ 07/05

image bai viet
5/6/2023 12:40:35 AM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 06/05 ~ 07/05

Khung giờ vàng hỗ trợ cuối tuần đã được mở, tham gia game ngay!

Từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ liên đấu Hợp Long

 
Từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 300% trên toàn máy chủ THẦN LONG
 
 
Tham chiến Ngay Máy Chủ Mới THẦN LONG!

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.