GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 25/03 ~ 26/03

image bai viet
3/24/2023 11:39:28 PM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 25/03 ~ 26/03

BQT tiến hành hỗ trợ giờ vàng trên các máy chủ với nội dung sau:

Từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ liên đấu Hợp Long
 
Từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 300% trên toàn máy chủ THẦN LONG
 
Đừng quên tham gia ngay sự kiện Lễ Hội Mùa Xuân 2023 và các sự kiện khác trên máy chủ trước ngày 28.03.2023
 
Tham chiến Ngay Máy Chủ Mới THẦN LONG!

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.