GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 3 NGÀY LỄ (29/04 ~ 01/05)

image bai viet
4/29/2023 4:07:23 PM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN 3 NGÀY LỄ (29/04 ~ 01/05)

Giờ Vàng Diễn Ra Từ 29/04 ~ 01/05:

Từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ liên đấu Hợp Long
 
Từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 300% trên toàn máy chủ THẦN LONG
 
Tham chiến Ngay Máy Chủ Mới THẦN LONG!

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.