GIỜ VÀNG ĐẠI CHIẾN -Vòng Loại Cuối Cùng

image bai viet
3/4/2023 1:03:09 AM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG ĐẠI CHIẾN -Vòng Loại Cuối Cùng

Từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ liên đấu Hợp Long
Từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 300% trên toàn máy chủ THẦN LONG.
 
Giải Đấu GIANG HỒ THIÊN VƯƠNG Vòng Loại Loạn Đấu Cuối Cùng Ngày 04/03/2023 lúc 20H tại máy chủ THẦN LONG (Hợp Phì - Anh Hùng Đại Hội Trường).
Giải đấu ngày 04/03/2023 lựa chọn 4 anh hùng cuối cùng đi vào vòng đơn đấu tháng 3 tại Hoa Sơn sẽ là ai, cùng tham chiến lúc 20H tối nay tại "ANH HÙNG ĐẠI HỘI TRƯỜNG - Hợp Phì".
Thông tin sơ lược về võ đài Hoa Sơn: https://9d.dzogame.vn/cach-tham-gia-vong-don-dau-giai-giang-ho-thien-vuong-thang-32023-22156
_______________________________
Các sự kiện đang diễn ra trên máy chủ:
 
1. VUI XUÂN MỚI CÙNG SỰ KIỆN BẢO TRỢ RƯƠNG BÁU
https://9d.dzogame.vn/vui-xuan-moi-cung-su-kien-bao-tro-ruong-bau-22154
 
2. TÍCH NẠP 4 NGÀY - QUÀ VỀ ĐẦY TAY
https://9d.dzogame.vn/tich-nap-4-ngay-qua-ve-day-tay-22169
 
3. Cập Nhật Kỳ Trân Các - HỘP LƯU NIỆM LỄ HỘI XUÂN 2023
https://9d.dzogame.vn/cap-nhat-ky-tran-cac-hop-luu-niem-le-hoi-xuan-2023-22115
 
4, CHUỖI SỰ KIỆN - LỄ HỘI MÙA XUÂN 2023
https://9d.dzogame.vn/chuoi-su-kien-le-hoi-mua-xuan-2023-22103
 
5. HỖ TRỢ HỒI QUY THAM CHIẾN MÁY CHỦ THẦN LONG (ĐỢT 1)
https://9d.dzogame.vn/ho-tro-hoi-quy-tham-chien-may-chu-than-long-dot-1-22127
 
6. [Sự Kiện Cộng Đồng] ĐẠI SƯ DANH PHẨM
https://9d.dzogame.vn/su-kien-cong-dong-dai-su-danh-pham-22142
 
7. [Sự Kiện] ĐỘC CÔ CẦU BẠI - Tuần Lễ Máu
https://9d.dzogame.vn/su-kien-doc-co-cau-bai-tuan-le-mau-22168