GIỜ VÀNG HỖ TRỢ TẠI MÁY CHỦ THẦN LONG

image bai viet
2/27/2023 10:10:22 AM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG HỖ TRỢ TẠI MÁY CHỦ THẦN LONG

BQT tiến hành mở khung giờ vàng với máy chủ mới THẦN LONG như sau:

Ngày Giờ MÁY CHỦ Kinh Nghiệm Hỏa Hầu Tỉ Lệ Rơi Vật Phẩm Bản Đồ
28/02 14:00 - 15:00 THẦN LONG 100% 2 200% All
01/03 16:00 - 17:00 THẦN LONG 100% 2 200% All
02/03 19:00 - 20:00 THẦN LONG 100% 2 200% All
03/03 21:00 - 22:00 THẦN LONG 100% 2 200% All
 
Tham chiến ngay tại máy chủ mới Thần Long nào anh hùng!