GIỜ VÀNG HỖ TRỢ TẠI MÁY CHỦ THẦN LONG (6/3 ~ 10/3)

image bai viet
3/6/2023 9:14:05 AM
Sự Kiện

GIỜ VÀNG HỖ TRỢ TẠI MÁY CHỦ THẦN LONG (6/3 ~ 10/3)

BQT tiến hành mở khung giờ vàng với máy chủ mới THẦN LONG như sau:

 
Tham chiến ngay tại máy chủ mới Thần Long nào anh hùng!