HIỆP NHÂN TƯƠNG TRỢ

image bai viet
12/7/2022 10:09:59 AM
Sự Kiện

HIỆP NHÂN TƯƠNG TRỢ

Các vật phẩm hiệp nhân đã mở bán tại Kỳ Trân Các, đây là một dịp không thể phù hợp hơn nhằm hỗ trợ gia tăng lực chiến cho anh hùng. Tham gia ngay!
  • Thời gian sự kiện: 07/12/2022 - 31/12/2022

Phạm vi sự kiện: diễn ra trên máy chủ Thanh Long/ Hợp Long. Có thể mua ngay tại Webshop 9D-Dzogame: https://9d.dzogame.vn/web-shop.

 

Tên Vật Phẩm Giá Thời gian mở bán
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo (5) 4.490 07/12 - 31/12
(Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
(Du Sát Linh) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
(Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
(Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
(Ngân Sử Tịnh) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
(Duy Hồn) Hộp Trị Thương 7.990 07/12 - 31/12
Hồn Đơn Nang (Lớn) 5.990 07/12 - 31/12
Cự Bạch Tửu (Cực) 4.990 07/12 - 31/12
Hoa Tử Nguyệt 2.990 07/12 - 31/12
Gói Hiệp Nhân (Thấp) 6.990 07/12 - 31/12
Gói Hiệp Nhân (Cao) 14.990 07/12 - 31/12
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) 990 07/12 - 31/12
Cự Bạch Tửu (Tuyệt) 690 07/12 - 31/12
(Hồ Tấn Nhi) Thịt Bò Hầm 390 07/12 - 31/12
(Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết 1.990 07/12 - 31/12
(Du Sát Linh) Huyết Ngọc 390 07/12 - 31/12
(Du Sát Linh) Ảnh Đoản 1.990 07/12 - 31/12
(Trương Ưu Sơn) Tuyệt Vọng Châu 390 07/12 - 31/12
(Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch 1.990 07/12 - 31/12
(Ngân Sử Tịnh) Chung Sư Bang Bài 390 07/12 - 31/12
(Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch 1.990 07/12 - 31/12
(Duy Hồn) Hà Thủ Ô 390 07/12 - 31/12
(Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích 1.990 07/12 - 31/12
(Vũ Khích Khiếu) Hợp Phì Tửu 390 07/12 - 31/12
(Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ 1.990 07/12 - 31/12

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.