HIỆP NHÂN TƯƠNG TRỢ 3

image bai viet
7/25/2022 8:55:18 AM
Sự Kiện

HIỆP NHÂN TƯƠNG TRỢ 3

Sự kiện "Hiệp Nhân Tương Trợ" đã được cập nhật, tham gia triệu hồi Hiệp Nhân để có thêm chiến hữu cùng sánh bước trên con đường chinh phục võ lâm nào chư vị. Hiệp Nhân sẽ mang đến các hiệu ứng bổ trợ lên nhân vật và hỗ trợ tấn công các loại quái vật. Tham gia sự kiện để nhanh chóng sở hữu ngay một người bạn chiến đấu, kề vai sát cánh nào!!!
  • Một Số Vật Phẩm Giảm Giá Trong Thời Gian  từ 9:00H ngày 25/07/2022 đến 09:00H ngày 26/07/2022 (chỉ giảm giá trong thời gian này)
  • Chi Tiết Các Vật Phẩm Giảm Giá Tại Bảng Sau:
Tên Vật Phẩm Giá gốc Giá giảm
Hồn Đơn Nang (Lớn) 5.990 3.999
Cự Bạch Tửu (Cực) 4.990 2.999
Hoa Tử Nguyệt 2.990 1.999
Gói Hiệp Nhân (Thấp) 6.990 4.699
Gói Hiệp Nhân (Cao) 14.990 9.999
  • Thời Gian Mở Bán Các Vật Phẩm: từ 9:00H ngày 20/07/2022 đến 09:00H ngày 02/08/2022 
  • Chi Tiết Các Vật Phẩm Mở Bán Tại Bảng Sau:

Tên Vật Phẩm Giá gốc
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả (5) 4.490
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài (5) 4.490
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai (5) 4.490
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài (5) 4.490
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên (5) 4.490
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo (5) 4.490
(Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương 7.990
(Du Sát Linh) Hộp Trị Thương 7.990
(Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương 7.990
(Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương 7.990
(Ngân Sử Tịnh) Hộp Trị Thương 7.990
(Duy Hồn) Hộp Trị Thương 7.990
Hồn Đơn Nang (Lớn) 5.990
Cự Bạch Tửu (Cực) 4.990
Hoa Tử Nguyệt 2.990
Gói Hiệp Nhân (Thấp) 6.990
Gói Hiệp Nhân (Cao) 14.990
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) 990
Cự Bạch Tửu (Tuyệt) 690
(Hồ Tấn Nhi) Thịt Bò Hầm 390
(Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết 1.990
(Du Sát Linh) Huyết Ngọc 390
(Du Sát Linh) Ảnh Đoản 1.990
(Trương Ưu Sơn) Tuyệt Vọng Châu 390
(Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch 1.990
(Ngân Sử Tịnh) Chung Sư Bang Bài 390
(Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch 1.990
(Duy Hồn) Hà Thủ Ô 390
(Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích 1.990
(Vũ Khích Khiếu) Hợp Phì Cự Tửu 390
(Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ 1.990

 

 
 
Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.