Hiệp Nhân Tương Trợ - 3 Ngày Tích Lũy

image bai viet
12/28/2022 1:18:10 PM
Sự Kiện

Hiệp Nhân Tương Trợ - 3 Ngày Tích Lũy

BQT tiến hành cập nhật sự kiện Tích Lũy 3 Ngày nhận nguyên liệu hỗ trợ nâng cấp Hiệp Nhân. Tham gia ngay nào anh hùng!

  • Thời gian sự kiện: từ 28/12 đến 30/12/2022.

- Trong thời gian sự kiện, khi tích nạp đạt mốc từ 10.000 Long Kim các ngày 28, 29 và 30/12/2022. Bằng hữu sẽ nhận ngay các vật phẩm hữu ích để thăng tiến sức mạnh cho hiệp nhân của mình.

- Đạt mốc tích lũy đặc biệt, nhận thêm quà hỗ trợ cao cấp.
Lưu ý:
- Quà sẽ được trao dưới hình thức: trả trực tiếp vào túi đồ/ kho tiêu cục của nhân vật có cấp độ cao nhất trên HashID.
- Thời gian trả quà: từ 02/01 đến 04/01/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.