HỖ TRỢ NẠP LẦN ĐẦU THÁNG 5/2023

image bai viet
5/24/2023 11:34:40 PM
Sự Kiện

HỖ TRỢ NẠP LẦN ĐẦU THÁNG 5/2023

  • Thời gian sự kiện: 0:00 - 23:59 ngày 25/05/2023

Các tài khoản chưa phát sinh nạp trong khoảng thời gian từ 01/05/2023 đến 24/05/2023 nếu tích nạp tối thiểu 20.000 Long Kim sẽ nhận ngay gói quà đặc biệt:
- Đặc Cấp Hộ Vệ Hạp (Hạng 5) *03
- [Hạng 5] Lạc Hồn Nang *5

Lưu ý:
- Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long dưới dạng: trả trực tiếp lên túi hành trang hoặc kho tiêu cục của nhân vật.
- Phần quà các mốc có cộng dồn.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước 23:59 ngày 26/05/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.