HỖ TRỢ NHÂN VẬT KẸT NHIỆM VỤ [SỰ KIỆN] 'TA KHÔNG PHẢI CƯƠNG THI'

image bai viet
10/10/2022 1:09:57 PM
Tin Tức

HỖ TRỢ NHÂN VẬT KẸT NHIỆM VỤ [SỰ KIỆN] 'TA KHÔNG PHẢI CƯƠNG THI'

Nếu nhân vật của anh hùng khi tham gia quyết sự kiện sinh tử nhằm tiêu diệt cương thi từ nhiệm vụ [SỰ KIỆN] 'TA KHÔNG PHẢI CƯƠNG THI' gặp một số phát sinh dẫn đến việc không thể tiếp tục nhiệm vụ này nữa. Để hỗ trợ các anh hùng hoàn tất nhiệm vụ BQT sẽ hỗ trợ với các thông tin như sau:
1> Gửi mã hỗ trợ về trang CSKH Dzogame với nội dung:
- Yêu cầu hỗ trợ: NHIỆM VỤ [SỰ KIỆN] 'TA KHÔNG PHẢI CƯƠNG THI'
- HashID:
- Nhân Vật:
- Máy Chủ:
https://hotro.dzogame.vn/
2> Yêu Cầu
- 1 nhân vật sẽ có tối đa 3 lần hỗ trợ với nhiệm vụ này trong ngày nếu có phát sinh như (diss game, ...).
- Các trường hợp anh hùng không đủ sức mạnh tiêu diệt BQT chỉ hỗ trợ 1 lần duy nhất nhằm tránh tình trạng treo nhiệm vụ.
- Các trường hợp lợi dụng hỗ trợ dù nhân vật không gặp phải phát sinh liên quan ( tạm khóa từ 3-7 ngày ).
- Trong quá trình hỗ trợ nhân vật của anh hùng sẽ tạm thời bị kích khỏi game, vui lòng đăng nhập lại sau 3 phút.
 
Thông tin các sự kiện tháng 10/2022:
1> Sự Kiện Halloween Toàn Máy Chủ 9D-Dzogame Tháng 10/2022 https://9d.dzogame.vn/su-kien-halloween-toan-may-chu-9d-dzogame-thang-102022-20286
2> "THU THẬP KHẨU QUYẾT - CHẾ TẠO THẦN BINH" Mùa Giải 1 https://9d.dzogame.vn/thu-thap-khau-quyet-che-tao-than-binh-mua-giai-1-20287

Đừng quên tham chiến tại máy chủ Cửu Long Mùa 1 khi hoàn tất bảo trì nhé anh hùng!

3> chi tiết máy chủ: https://9d.dzogame.vn/choi-may-chu-mua-giai-nhan-than-binh-mai-mai-19921

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.