Hỏa Hạ Thiên Hạp

image bai viet
6/14/2021 8:51:01 PM
Sự Kiện

Hỏa Hạ Thiên Hạp

Thời Gian: Từ 15/06/2021 đến 13/07/2021

Nội Dung:

- Trong thời gian sự kiện mở bán rương Hỏa Hạ Thiên Hạp trên Kỳ Trân Các.

- Khi mở Hỏa Hạ Thiên Hạp sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau

Vt Phm

S Lượng

Phiếu đổi danh hiệu đặc biệt

1

Tứ Linh Thần Hạp

1

Rương Hộ Vệ (Cấp 1~4)

1

Hỏa Hạ Bạch Tửu

1

Hỏa Hạ Thanh Tửu

1

Hạ Châu

3

Tăng Hỏa Hầu (3 Giờ)

1

Thẻ x2 Kinh Nghiệm

2

Thẻ x2 Tỷ Lệ Rớt Vật Phẩm

2

Nhân Sâm

5

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.