HOÀN TẤT BẢO TRÌ 13/12/2022 -Anh Hùng Hội Ngộ-

image bai viet
12/13/2022 3:31:50 PM
Tin Tức

HOÀN TẤT BẢO TRÌ 13/12/2022 -Anh Hùng Hội Ngộ-

Cảm ơn chư vị anh hùng đã chờ đợi trong thời gian bảo trì vừa qua.

Nội Dung Bảo Trì: 

- Bảo trì hệ thống Dzogame và hệ thống game 9D.

- Đặt lại bảng xếp hạng Phó Bản Bất Tận và Trả Quà TOP Xếp Hạng.
- Sửa lỗi hiển thị của NPC Trương Vân Thái - Hợp Phì.
- Chuyển nhân vật từ máy chủ Mùa 1 về Thanh Long/ Hợp Long
Xin chúc mừng các anh hùng đã đạt các mục tiêu từ máy chủ Mùa Giả 1 và đăng ký chuyển máy chủ thành công. Khi về máy chủ Thanh Long/ Hợp Long nếu nhân vật bị trùng tên anh hùng vui lòng đặt lại tên.
  • Trong trường hợp có các phát sinh hãy liên hệ ngay đến CSKH Dzogame.
Thông tin thể lệ máy chủ Mùa 1 và hỗ trợ chuyển máy chủ: https://9d.dzogame.vn/ngay-cuoi-dang-ky-chuyen-may-chu-mua-giai-1-21127

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.