HOÀN TẤT BẢO TRÌ 19.09.2023

image bai viet
9/19/2023 4:55:57 PM
Tin Tức

HOÀN TẤT BẢO TRÌ 19.09.2023

✨ Cảm ơn chư vị anh hùng đã chờ đợi trong thời gian bảo trì vừa qua. Máy chủ đã mở trở lại. Tham chiến ngay!

 
🔥 Chú Ý Sau Bảo Trì:
- Nếu có phát sinh diễn ra anh hùng vui lòng gửi thông tin về Fanpage và CKSH ngay, BQT xin cảm ơn.
 
 ☘ Giờ Vàng Hỗ Trợ Sau Bảo Trì
🌟 Từ 00:00 ~ 23:59: x200% Kinh Nghiệm | x2 Hỏa Hầu
🌟 Từ 19:00 - 23:59: x150% Tỷ Lệ Rơi Vật Phẩm
 
💢 Nội Dung Bảo Trì:
🔸 Nội Dung Bảo Trì: 
- Bảo trì hệ thống Dzogame và hệ thống game 9D
- Gỡ bỏ sự kiện tháng 9/2023 cùng nguyên liệu.
- Cập nhật sự kiện tháng 10/2023 - DƯỚI LỚP BĂNG LẠNH "Bắc Hải"
​💥 5 - Nhiệm vụ bắt đầu (làm 1 lần duy nhất)
💥 1 - Nhiệm vụ hàng tuần
💥 1 - Phó bản Bắc Hải
💥 5 - Tín vật đặc biệt mới
💥 2 - Danh hiệu đặc biệt
💥 Cùng rất nhiều tài nguyên chuẩn bị lên sóng.
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.