HOÀN TẤT BẢO TRÌ NGÀY 17/03/2022

image bai viet
3/17/2022 3:03:47 PM
Tin Tức

HOÀN TẤT BẢO TRÌ NGÀY 17/03/2022

NPH Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame chân thành cảm ơn quý Bằng Hữu đã chờ đợi trong thời gian bảo trì kéo dài thời gian vừa rồi.

Nội dung bảo trì:

- Chỉnh sửa lỗi trừ sinh mệnh và nội lực của 2 món trang bị (Hoa Tai Thiên Hải và Trâm Cài Tóc Thiên Hải) khi mang. BQT sẽ tiến hành chỉnh sửa cụ thể như sau:

  • Thuộc tính từng món trang bị:
Trước Khi Sửa Sau Khi Sửa
Sinh Mệnh 35000 Sinh Mệnh 30000
Nội Lực 35000 Nội Lực 30000
  • Thuộc tính bộ trang bị (mang đủ 2 món):
Trước Khi Sửa Sau Khi Sửa
Sinh Mệnh 15000 Sinh Mệnh 20000
Nội Lực 15000 Nội Lực 20000

Do thuộc tính Sinh Mệnh và Nội Lực của từng món vượt quá giới hạn, điều này dẫn đến việc phát sinh lỗi trừ Sinh Mệnh và Nội Lực khi chư vị mang 2 món trang bị trên.

- Chỉnh sửa hình ảnh hiển thị trong khi quay Thiên Hải Bảo Hạp của các vật phẩm : Phiếu đổi ngoại trang Bạch Long Thiên Trường/ Thiên Thành, Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu, Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu, Phiếu Đổi Vũ Khí Cổ Thiên. Do hình ảnh hiển thị của các vật phẩm này giống nhau nên khó phân biệt được vật phẩm trúng được là gì.
 
 
BQT 9D-Dzogame,
Trân trọng!

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.