HOÀN TẤT ĐIỀU CHỈNH CỬA HÀNG "KỲ TRÂN CÁC"

image bai viet
9/18/2023 3:40:12 PM
Tin Tức

HOÀN TẤT ĐIỀU CHỈNH CỬA HÀNG "KỲ TRÂN CÁC"

QTV đã tiến hành cập nhật xong kệ hàng Kỳ Trân Các. Cùng xem lại danh sách chính xác các vật phẩm sẽ duy trì mở bán trên kệ hàng tại bảng danh sách:
 

Sau khi dọn dẹp lại tổng danh mục của hàng còn lại 6 mục.
 

💫 Mua nhanh tại Webshop: https://9d.dzogame.vn/web-shop

Tên Việt Nam Trạng Thái
Thẻ thưởng vật phẩm (50) Đóng
Thẻ thưởng vật phẩm (10)(Đề xuất) Đóng
Vô Cực Thạch (5) Đóng
Vô Cực Thạch Mở Bán
Vô Hồn (2) (10+1) Mở Bán
Vô Hồn (1) (10+1) Mở Bán
Vô Hồn (2) (1) Đóng
Vô Hồn (1) (1) Đóng
Ngọc Hoàn Quyết (Kim)(Đề xuất) Mở Bán
Thiết hoàn kết Mở Bán
Long Lệ Đóng
Long Lân (10) Đóng
Long Lân (5) Đóng
Long Lân (3) Đóng
Long Lân Đóng
Huyết Long (50+10) Đóng
Huyết Long (30+5) Đóng
Huyết Long (10+1) Đóng
Huyết Long Đóng
Công cụ phân giải (Kim) (10+1) Đóng
Công cụ phân giải (Kim) (1) Đóng
Đá cổ bảo quản (Kim) Đóng
Thanh Long Bảo Châu Đóng
Xích Long Bảo Châu Đóng
Hoàn Nguyên Châu (5) Mở Bán
Hoàn Nguyên Châu Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (30+9) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (15+4) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (5+1) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương Đóng
Bạch Long Bảo Rương(30+9)(Đề xuất) Đóng
Bạch Long Bảo Rương(10+1)(Đề xuất) Mở Bán
Bạch Long Bảo Rương(Đề xuất) Đóng
Hộ Vệ Hạp (20) Đóng
Hộ Vệ Hạp (1) Đóng
Cây Ảo Ảnh(10+1) Đóng
Cây Ảo Ảnh Đóng
Thanh Long Bảo Rương(30+5) Đóng
Thanh Long Bảo Rương(10+1) Mở Bán
Thanh Long Bảo Rương Đóng
Nhánh Cây Hoàng Kim 1 Đóng
Nhánh Cây Hoàng Kim 10 + 1 Mở Bán
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 1 Đóng
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 11 Đóng
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 35 Đóng
Ngọa Long Ngọc(Đề xuất) Mở Bán
Vé Mở Ô Mở Bán
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Trung) Mở Bán
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Thấp) Đóng
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Cao) Đóng
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Trung) Mở Bán
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Thấp) Đóng
Nhất Sư Lệnh Đóng
Nhị Sư Lệnh Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (90 ngày) Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (90 ngày) Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (30 ngày) Mở Bán
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (30 ngày) Mở Bán
Hồi Lực Đơn (100+5) Đóng
Hồi Lực Đơn (10) Mở Bán
Phiếu ký gửi đặc biệt (15 ngày) Đóng
Mở rộng túi phân giải Mở Bán
Thay đổi ngoại hiệu sư đồ Mở Bán
Sư Tử Hống (Võ Lâm) (10) Mở Bán
Sư Tử Hống (Bang Phái) (10) Đóng
Sư Tử Hống (Hắc Đạo) (10) Đóng
Sư Tử Hống (Bạch Đạo) (10) Đóng
Triệu hồi lệnh (100) Đóng
Triệu hồi lệnh (30) Mở Bán
Vô Danh Thần Châm (50) Đóng
Vô Danh Thần Châm (10) Đóng
Tiêu Cục Môn Bài (50) Mở Bán
Tiêu Cục Môn Bài (10) Đóng
Danh Hiệu Hoán Đổi Mở Bán
Ngộ Ý Đơn Đóng
Hoa Đà Đan (10) Đóng
Khởi Tạo Ngũ Khí Mở Bán
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (30 ngày) Đóng
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (7 ngày) Đóng
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (1 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (30 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (7 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (1 ngày) Đóng
Tín Vật Bang Phái(10+1) Đóng
Tín Vật Bang Phái Đóng
Cuồng Vũ Châu(Kim) (10+1) Đóng
Bí kíp chế tạo (10+1) Đóng
Thiên Tinh Kính (10+1) Đóng
Thiên Tinh Kính (1)(Đề xuất) Đóng
Tiêu Diêu Hồn (1) Đóng
Thạch Hồn (30+5)(Đề xuất) Đóng
Thạch Hồn (10+1) Đóng
Thạch Hồn (1) Đóng
Kim Phiến (Tuyệt)(10+1) Mở Bán
Kim Phiến (10+1) Mở Bán
Kỳ Lân Ngân Kiện (10+1) Đóng
Kỳ Lân Ngân Kiện Đóng
Sinh Tử Bài (1) Đóng
Sinh_Tử_Bài_(5) Đóng
(Chân) Sinh Tử Bài (1) Đóng
(Chân) Sinh Tử Bài (5) Mở Bán
(Cực) Sinh Tử Bài (1) Đóng
(Cực) Sinh Tử Bài (5) Mở Bán
Đấu Tà Linh Đóng
Đấu Tà Linh (5) Đóng
Cự bạch tửu Mở Bán
Cự bạch tửu (tuyệt) Đóng
Cự bạch tửu (Cực) Mở Bán
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày)(Đề xuất) Đóng
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) Mở Bán
Cửu Long Thiên Hạ (90 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (15 ngày) Mở Bán

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.