HOÀN TẤT GỬI QUÀ LANDING PAGE

image bai viet
9/8/2022 11:35:23 AM
Tin Tức

HOÀN TẤT GỬI QUÀ LANDING PAGE

THÔNG TIN QUÀ CHIA SẺ LANDINGPAGE MÁY CHỦ MÙA GIẢI
1. CODE nhận ngay khi hoàn thành đủ 5 bước xác thực tham gia máy chủ đặc biệt. CODE đã được trả về Dzolauncher tại phần hộp quà.
2. CODE chia sẻ thông tin máy chủ về Facebook cá nhân. CODE này cũng đã được trả về Dzolauncher tại phần hộp quà.
  • Đối với các anh hùng đã đăng nhập landing page và chia sẻ facebook trước ngày 06/09/2022: quà (Giftcode) đã được trả về hộp quà tại Dzolauncher. 
  • Đối với các anh hùng đã đăng nhập landing page và chia sẻ facebook sau ngày 06/09/2022: quà (Giftcode) sẽ tự động trả về hộp quà Dzolauncher ngay sau khi hoàn tất đăng nhập landingpage và chia sẻ Facebook.

Bằng Hữu hãy nhanh tay chia sẻ thông tin về Landing ngay nào! Trang landingpage: https://cuulongtranhba.dzogame.vn/

Quà Đăng Nhập Trang Landing:
Cửu Long Thiên Hạ (7 Ngày) *1; Thẻ Thưởng Kinh Nghiệm *5; Phong Ấn Châu (Lớn) *5; Cuồng Vũ Châu (Kim) *5
Quà Chia Sẻ Landing Lên FaceBook:
Hoa Đà Đan *10; Vũ khí Huyết Pháp Sư Hạp (Hải Ba) +15 *1 ; Thiên Hải Tinh Quang (Nhỏ) *10 ; (Mới) Cửu Long Thiên Hạ (3 Ngày) *1 ; Thẻ Trao Đổi Tứ Vệ Phục *1
 
 
MÁY CHỦ MÙA GIẢI ĐẶC BIỆT - CHƠI LÀ CÓ QUÀ, LÊN CẤP 250 CHỈ TRONG 1 THÁNG
BUFF Hỗ Trợ 3 Tháng Dành Riêng Cho Máy Chủ Mùa Giải:
+ EXP 400%, Hỏa Hầu x4, DROP 200%

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.