HOÀN THÀNH NGAY CHUỖI NHIỆM VỤ THIẾT HUYẾT 1

image bai viet
9/18/2023 5:06:26 PM
Tin Tức

HOÀN THÀNH NGAY CHUỖI NHIỆM VỤ THIẾT HUYẾT 1

🛡 QTV xin thông báo, tiến trình cập nhật bộ sự kiện tháng 10/2023 sẽ diễn ra theo lịch trình vào ngày mai 19/09/2023. Không kéo dài do bảo trì phát sinh như thông báo trước. Quý anh hùng vui lòng sử dụng hết các tài nguyên từ sự kiện tháng 9/2023 như: Nhánh Cây Tộc Hắc Long, Các nguyên liệu sự kiện, Vé tham gia quyết sự kiện,... trước 23:59 ngày 18/09/2023.

💥 Chú Ý:
- Cần hoàn thành xong bộ sự kiện tháng 9/2023 (THIẾT HUYẾT) để tiến hành bắt đầu bộ sự kiện đặc biệt tháng 10/2023 (DƯỚI LỚP BĂNG LẠNH).

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.