Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame (01.2023)

image bai viet
1/16/2023 2:38:19 PM
Tin Tức

Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame (01.2023)

Thời gian
 
- Bắt đầu: (00:00) ngày 01/01/2023.
- Kết thúc: (23:59) ngày 31/01/2023.
 
Đối tượng tham gia
 
- Tất cả các tài khoản Ví DzoGame.
- Ví Dzo: https://vi.dzogame.vn/
 
Ưu đãi hoàn tiền Ví DzoGame
 
Trong sự kiện, khi nạp Dzodong vào Ví DzoGame đạt 1 trong các mốc sau sẽ nhận được hoàn trả tương ứng :
 
Mốc 1: Σ Dzodong nạp vào Ví từ 100,000,000 đến 199,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 2% bằng DzoCoin.
Mốc 2: Σ Dzodong nạp vào Ví từ 200,000,000 đến 299,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 3% bằng DzoCoin.
Mốc 3: Σ Dzodong nạp vào Ví từ 300,000,000 đến 499,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 4% bằng DzoCoin.
Mốc 4: Σ Dzodong nạp vào Ví từ 500,000,000 Dzodong trở lên sẽ được hoàn trả 5% bằng DzoCoin.
  • Mỗi DzoID (tài khoản Ví) nhận được 01 Ưu đãi có giá trị cao nhất đạt được từ chương trình này.
 
Cách nhận hoàn trả Ví DzoGame
 
▸Để nhận hoàn trả Ví DzoGame, gửi thông tin về Cổng hỗ trợ để được ghi nhận và kiểm tra.
 
Mẫu thông tin:
 
- Game cần hỗ trợ: <chọn game bất kỳ>
 
- Chủ đề cần hỗ trợ: Vấn Đề Khác
 
- Số điện thoại:
 
- Thông tin tài khoản game:
 
 • ID đăng nhập: <tài khoản Ví DzoGame của bạn>
 
 • Tên nhân vật: <nếu không tham gia game ghi "ViDzoGame">
 
 • Máy chủ: <nếu không tham gia game ghi "ViDzoGame">
 
- Nội dung:
 
(1) Đăng ký thông tin nhận hoàn trả DzoCoin từ sự kiện Ưu đãi Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame Tháng 11/2021.
 
(2) Đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn (nếu có).
 
▸Bạn có thể đăng ký tham gia ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian sự kiện.
 
▸Đối với nội dung (2) Đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè, tài khoản Ví tham gia cần và sẽ:
 
• Tài khoản Ví đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè phải là tài khoản ví chưa từng nạp thẻ Gate/DzoCard/VTC Coin hoặc tài khoản Ví không còn tồn Dzocoin nếu từng nạp thẻ Gate/DzoCard/DzoCoin.
 
• Tài khoản Ví sau khi đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè sẽ đóng chức năng nạp bằng thẻ game.
Lưu ý
 
- Dzodong được tính riêng biệt trên từng DzoID (không cộng dồn nhiều DzoID).
 
- Dzodong sau khi nạp vào Ví DzoGame có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào của DzoGame.
 
- Dzocoin sẽ tổng kết và hoàn trả trực tiếp vào các DzoID báo danh thỏa điều kiện sự kiện sau khi kết thúc sự kiện mỗi tháng.
 
- Dzocoin sẽ được hoàn trả dự kiến từ ngày 05 đến ngày 07 của tháng tiếp theo.
 
- Hạn cuối báo danh là 7 ngày kể từ ngày kết thúc của sự kiện ở tháng tương ứng, sau 7 ngày nếu không báo danh xem như DzoID từ chối nhận ưu đãi từ sự kiện.
 
!! Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua CSKH Dzogame để được giải đáp.
!!! Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ Ví DzoGame nhé anh hùng

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.