Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame Tháng 07/2021

image bai viet
7/13/2021 11:45:23 AM
Tin Tức

Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame Tháng 07/2021

Dzogame tiếp tục gửi đến sự kiện Ưu đãi Hoàn Tiền Khi Nạp Tiền Vào Ví Dzogame với nhiều mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, cụ thể như sau:

Thời gian: từ 00h00 ngày 01/07 đến 23h59 ngày 31/07/2021.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tài khoản Ví DzoGame.

Ưu đãi hoàn tiền Ví DzoGame

Trong thời gian sự kiện, nếu bạn nạp Dzodong vào Ví DzoGame đạt 1 trong 4 mốc sau sẽ nhận được hoàn trả tương ứng:

 • Mốc 1: Nếu tổng Dzodong nạp vào Ví DzoGame từ 100,000,000 đến 199,999,999 Dzodong / tháng sẽ nhận được hoàn trả 2% bằng DzoCoin.

 • Mốc 2: Nếu tổng Dzodong nạp vào Ví DzoGame từ 200,000,000 đến 299,999,999 Dzodong / tháng sẽ nhận được hoàn trả 3% bằng DzoCoin.

 • Mốc 3: Nếu tổng Dzodong nạp vào Ví DzoGame từ 300,000,000 đến 499,999,999 Dzodong / tháng sẽ nhận được hoàn trả 4% bằng DzoCoin.

 • Mốc 4: Nếu tổng Dzodong nạp vào Ví DzoGame từ 500,000,000 Dzodong / tháng trở lên sẽ nhận được hoàn trả 5% bằng DzoCoin.

Mỗi DzoID (tài khoản Ví) nhận được 01 Ưu đãi có giá trị cao nhất đạt được từ chương trình này.

Cách nhận hoàn trả Ví DzoGame

Để nhận hoàn trả Ví DzoGame, bạn hãy gửi thông tin về kênh hotro.dzogame.vn để được ghi nhận và kiểm tra. Mẫu thông tin:

 • Game cần hỗ trợ: <chọn game bất kỳ>

 • Chủ đề cần hỗ trợ: Vấn Đề Khác

 • Số điện thoại:

 • Thông tin tài khoản game:

  • ID đăng nhập: <tài khoản Ví DzoGame của bạn>

  • Tên nhân vật: <nếu không tham gia game ghi "ViDzoGame">

  • Server: <nếu không tham gia game ghi "ViDzoGame">

 • Nội dung:

(1) Đăng ký thông tin nhận hoàn trả DzoCoin từ sự kiện Ưu đãi Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame Tháng 07/2021.

(2) Đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn (nếu có).

Lưu ý:

 • Bạn có thể đăng ký tham gia ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian sự kiện.

 • Đối với nội dung (2) Đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè, tài khoản Ví tham gia cần và sẽ:

  • Tài khoản Ví đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè phải là tài khoản ví chưa từng nạp thẻ Gate/DzoCard hoặc tài khoản Ví không còn tồn Dzocoin nếu từng nạp thẻ Gate/DzoCard/DzoCoin.

  • Tài khoản Ví sau khi đăng ký mở chức năng Nạp dùm bạn bè sẽ đóng chức năng nạp bằng thẻ game.

Ưu đãi khi nạp bằng ATM vào Ví DzoGame

Ngoài ra, Ví DzoGame đã có mức ưu đãi hấp dẫn với hình thức nạp tiền vào Ví DzoGame bằng ATM cho các mốc nạp như sau (nhận ngay):

 • Mốc 1,000,000 đến 5,000,000 vnđ nhận ngay khuyến mãi 1%.

 • Mốc 10,000,000 đến 40,000,000 vnđ nhận ngay khuyến mãi 2%. 

Lưu ý

 • Dzodong được tính riêng biệt trên từng DzoID (không cộng dồn nhiều DzoID).

 • Dzodong sau khi nạp vào Ví DzoGame có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào của DzoGame.

 • Dzocoin sẽ tổng kết và hoàn trả trực tiếp vào các DzoID báo danh thỏa điều kiện sự kiện sau khi kết thúc sự kiện mỗi tháng.

 • Dzocoin sẽ được hoàn trả dự kiến từ ngày 04 đến ngày 07 của tháng tiếp theo.

 • Hạn cuối báo danh là 7 ngày kể từ ngày kết thúc của sự kiện ở tháng tương ứng, sau 7 ngày nếu không báo danh xem như DzoID từ chối nhận ưu đãi từ sự kiện.

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ Ví DzoGame nhé chư vị Bằng Hữu !!!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.