HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN "LONG NGÂN" KHUYẾN MÃI TRÊN TỔNG TÍCH LŨY CỦA TÀI KHOẢN

image bai viet
2/14/2023 9:30:49 AM
Sự Kiện

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN "LONG NGÂN" KHUYẾN MÃI TRÊN TỔNG TÍCH LŨY CỦA TÀI KHOẢN

  • Thời Gian Sự Kiện: 14/02/2023 - 21/02/2023
Thể Lệ:
  • Yêu cầu 1 (hoàn thành để nhận 15% Long Ngân). Đăng nhập sau bảo trì ngày 14/02/2023 và tạo nhân vật mới trên máy chủ "THẦN LONG" nhận ngay 15% hoàn trả "Long Ngân" trên tổng nạp của tài khoản từ ngày 19/05/2021 - 31/12/2022.
  • Yêu cầu 2 (hoàn thành để nhận 15% Long Ngân). Tặng thêm 15% tiếp theo khi tài khoản phát sinh nạp bất kỳ trong thời gian sự kiện ( từ 14/02/2023 đến 21/02/2023 ).
- Chỉ có thể nhận quà cho 1 HashID. Tổng Long Ngân nhận lại khi hoàn thành cả 2 yêu cầu = 30%  tổng tích lũy của tài khoản (bao gồm tất cả HashID trên tài khoản) từ ngày 19/05/2021 - 31/12/2022.
- Long Ngân chỉ tính dựa trên tổng tích lũy của tài khoản (bao gồm tất cả HashID) từ ngày 19/05/2021 - 31/12/2022.
  • Chú Ý: Số Long Ngân này chỉ có thể sử dụng tại mục "THẦN LONG" tại Kỳ Trân Các. Tất cả Long Ngân khuyến mãi sẽ xoá vào 9:00 ngày 23/02/2023.
Cách Nhận:
  • Ví dụ tại tài khoản sau: Đã có tổng tích lũy của tài khoản (bao gồm tất cả HashID) từ ngày 19/05/2021 - 31/12/2022 là 330,000 Long Kim như vậy tổng 30% Long Ngân nhận được là 99,000 Long Ngân. Được chia thành 2 mốc 49,500 và có thể nhận cả 2 mốc nếu hoàn thành yêu cầu đề ra từ BQT.
- Đăng nhập tài khoản vào Dzolauncher chọn biểu tượng "Hộp Quà".
- Chọn HashID muốn nhận Long Ngân hoàn trả (thực hiện đúng 2 thể lệ yêu cầu).
- Ấn "Nhận Quà" tại mục tương ứng đã hoàn thành để nhận Long Ngân.
- Kiểm tra lại tại Kỳ Trân Các.

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.