HƯỚNG DẪN MUA VÉ VÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023

image bai viet
1/17/2023 4:27:59 PM
Tin Tức

HƯỚNG DẪN MUA VÉ VÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Thời Gian Mở Bán Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023từ 16/1 - 19/01/2023

Giá Bán: 223 Long Kim / Vé (22,300 VND)
 
Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện, Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 sẽ được mở bán tại Webshop 9D-Dzogame.
- Trong thời gian trên không giới hạn số lượng gói và số lần mua các gói với tài khoản của anh hùng.
- Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ yêu cầu từ ngày 20/01 đến hết 29/01 để nhận quà. Mua càng nhiều vé quà tặng càng nhiều. Quà được trả từ ngày 30/01/2023.
 
  • Khi mua Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 và hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu từ BQT anh hùng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau: (Các phần quà tương ứng với 1 vé mua thành công)
Số Lượng Quà Quà Hoàn Thành Nhiệm Vụ
5 Hỏa Hạ Thanh Tửu
5 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
5 Tiêu Cục Môn Bài
2 [Hạng 5] Lạc Hồn
2 Thiên Hải Tinh Quang Trung
Trong 60 phút (Exp, Skill, Drop 50%)
2 Ma Ảnh Hạp
1 Nhánh Cây Hoàng Kim
  • Khi mua Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 và Không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu từ BQT anh hùng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau: (Phần quà tương ứng với 1 vé mua thành công)
Số Lượng Quà Quà Không Hoàn Thành Nhiệm Vụ
1 Đấu Tà Linh
  • Chỉ cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ yêu cầu với số lượng vé mua càng nhiều, phần quà càng gia tăng.
VD: Mua 100 vé Số Lượng Quà Quà Hoàn Thành Nhiệm Vụ
 
500 Hỏa Hạ Thanh Tửu
500 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
500 Tiêu Cục Môn Bài
200 [Hạng 5] Lạc Hồn
200 Thiên Hải Tinh Quang Trung
Trong 60 phút (Exp, Skill, Drop 50%)
200 Ma Ảnh Hạp
100 Nhánh Cây Hoàng Kim
   
Số Lượng Quà Quà Không Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100 Đấu Tà Linh
 
  • Hoàn Thành Tất Cả Các Nhiệm Vụ Yêu Cầu Từ 20/01 Đến Hết 29/01/2023 Gồm:
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.