HUYẾT CHIẾN MA VẬT - Cập Nhật Vật Phẩm Mới Kỳ Trân Các

image bai viet
4/12/2022 10:17:51 AM
Sự Kiện

HUYẾT CHIẾN MA VẬT - Cập Nhật Vật Phẩm Mới Kỳ Trân Các

Nhằm hỗ trợ đến chư vị Bằng Hữu trên con đường tiêu diệt ma vật, giúp Cửu Long thế giới thoát khỏi đại nạn mới 'Sự Trỗi Dậy Của Thế Lực Tà Vật'.
BQT đã cập nhật một số vật phẩm mới tại  Kỳ Trân Các  như:
1) Hộp Hỗ Trợ 'GÓI TRỪ TÀ DIỆT GIAN - BẠCH LONG VŨ HẢI (30 NGÀY)'
 
  •  Thời Gian Mở Bán: Từ 12/04/2022 Đến Hết 10/05/2022.
  • Giá Bán: 4999 Long Kim ( 1 HashID chỉ mua một gói trong thời gian sự kiện).
 
  • Chi Tiết Các Gói Như Sau:
*Bạch Long Vũ Hải Thần Binh +18 (30 Ngày):
 
  
*Thần Trang Hạp (30 Ngày):
  
*Ngoại Trang Bạch Long Thiên Thành/ Thiên Trường (Vật Lý - Khí Công) Nam/Nữ (30 Ngày):
 
 
2) Vé Sinh Tử
3 Loại vé đặc biệt mua bằng Long Kim tại Kỳ Trân Các sẽ có độ khó tăng dần theo các loại vé. Đặc biệt vé [Cực] Sinh Tử Bài. Mặt khác chỉ cần dùng 1 vé Sinh Tử mua tại Kỳ Trân Các để có thể vào quyết (1 vé để vào với cả 3 loại).
  •  Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 149 Long Kim

Gói (5) vé giá 249 Long Kim

  •  [Chân] Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 299 Long Kim

Gói (5) vé giá 499 Long Kim

  •  [Cực] Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 599 Long Kim

Gói (5) vé giá  999 Long Kim

Vé mua tại Kỳ Trân Các sẽ có hiệu ứng bổ trợ như sau:

 Đặc biệt  [Cực] Sinh Tử Bài sẽ có tỉ lệ rớt nguyên liệu và vật phẩm cao nhất.

 
 
Để biết thêm chi tiết tham chiến ngay tại 9D - Cửu Long Tranh Bá Dzogame nào chư vị ơi!!!.
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.