HUYẾT HẢI CỬU LONG - PK NHẬN QUÀ

image bai viet
9/17/2022 1:54:45 AM
Sự Kiện

HUYẾT HẢI CỬU LONG - PK NHẬN QUÀ

BQT thông báo sự kiện 'Huyết Hải Cửu Long' sẽ kéo dài từ ngày 17/09/2022 đến hết ngày 18/09/2022. Đại chiến chuẩn bị bắt đầu, hãy liên thủ cùng chiến hữu huyết chiến Cửu Long!
  • ️Diễn ra tại 2 khu vực chính
- Côn Lôn Sơn
- Thanh Đảo
  • Thời gian sự kiện: từ ngày 17/09/2022 đến hết ngày 18/09/2022
  • Thời gian trả quà: đến hết ngày 23/09/2022, sau thời gian này BQT không hỗ trợ trả quà.
Thể Lệ:
- Điểm PK sẽ tính tổng trên cả 2 khu vực hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã được chỉ định.
 
50 Bằng Hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại máy chủ Cửu Long Mùa 1 sẽ nhận quà:
- 1* Bạch Hổ Châu (Tuyệt) 7 ngày
- 1* Huyền Vũ Châu (Tuyệt) 7 ngày
- 1* Thanh Long Châu Châu (Tuyệt) 7 ngày
- 1* Kim Long Châu (Tuyệt) 7 ngày
- 1* Chu Tước Châu (Tuyệt) 7 ngày
 
50 Bằng Hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại cả 2 máy chủ Thanh Long/ Hợp Long sẽ nhận quà:
- 1* Thẻ Cửu Long Thiên Hạ Mới 3 ngày
- 1* combo tín vật Côn Lôn Sơn 7 - 7 ngày
- 1* Cặp drop Tây Vương Nữ Cấp 5 - 7 ngày
 
Chú ý:
- Cấp độ tham gia từ lv.200 với máy chủ Thanh Long/ Hợp Long.
- Máy chủ Mùa Giải 1 tham gia tự do.
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- PK 1 nhân vật từ 3 lần trở lên chỉ tính 1 điểm.
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.