Kim Trư Thần Thoại

image bai viet
3/21/2022 9:08:55 AM
Sự Kiện

Kim Trư Thần Thoại

 • Thời Gian: từ 12:00 AM ngày 21/03/2022 đến 23:59 PM ngày 22/03/2022
Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện khi Bằng Hữu tham gia nạp 'Long Kim' đạt mốc sẽ nhận ngay PET 'Kim Trư' theo đúng mốc nạp đã tham gia.
 • Mốc 1) Nạp từ 500.000 VND ~ 5000 Long Kim: Nhận ngay 1 [Cấp 3] Kim Trư
 • Mốc 2) Nạp từ 1.500.000 VND ~ 15.000 Long Kim: Nhận ngay 1 [Cấp 5] Kim Trư
Lưu Ý: 1 HashID chỉ tham gia nhận quà 1 lần duy nhất cho mỗi mốc.
*Kim Trư từ Hạng 1 đến Hạng 5 sẽ có sự khác nhau về chỉ số hỗ trợ và kích thước, hình dạng.
 
[Hạng 3 - 5] Kim Trư
 

[Hạng 3] Kim Trư

Kỹ Năng

Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 40%
 • Hỏa Hầu + 40%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 20%
 • Chế tạo
 • Kim Trư Hạp
 • Đại Kim Trư Hạp
 
[Hạng 5] Kim Trư
Kỹ Năng Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 100%
 • Hỏa Hầu + 100%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 50%
 • Chế Tạo
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.