Ma vật 'Xích Nhãn Phá Lân'

image bai viet
4/5/2022 4:20:19 PM
Tin Tức

Ma vật 'Xích Nhãn Phá Lân'

Ma vật 'Xích Nhãn Phá Lân' bỗng dưng xuất hiện tại Côn Lôn Sơn, nó đang càn quét Côn Lôn Sơn bằng sức mạnh vô song của mình. Tất cả tu sĩ, đạo sĩ tại 'Đảng Đạo Tiên' cũng không phải là đối thủ của nó. Khẩn cấp hiệu triệu nhân sĩ giang hồ cùng tiêu diệt ma vật, tương trợ Côn Lôn Sơn ngay!!!
 
 
Tham chiến ngay tại “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ để biết thêm thông tin nhé chư vị ơi!!!
 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.