MỞ BÁN 9 GÓI ĐẶC BIỆT WEBSHOP

image bai viet
5/12/2023 3:22:23 PM
Sự Kiện

MỞ BÁN 9 GÓI ĐẶC BIỆT WEBSHOP

Thời Gian Mở Bán: 15H ngày 12/05  đến 23:59 ngày 14/05/2023. Trả quà từ 15/05/2023.

  • Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện, 9 GÓI VẬT PHẨM ĐẶC BIỆT sẽ được mở bán tại Webshop mục "SHOP KỲ BÍ".
- Tham gia săn ngay tại: https://9d.dzogame.vn/web-shop
- Gói vật phẩm Siêu Ưu Đãi - Thần Long Tương Trợ chỉ có thể mua tại server Thần Long - Mỗi hashID được mua tối đa 01 lần. Với các gói còn lại, không giới hạn số lượt mua với mỗi người chơi.
 
Tên gói Giá bán (cash) Số lượng gói bán Thời gian mở bán Vật phẩm trong gói Lưu ý
Siêu Ưu Đãi - Thần Long Tương Trợ 5.000 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 Phiếu đổi vũ khí Bạch Long Vũ Hải *01
[Cực Phẩm] Bắc Hùng Phục (Nam) *01
[Cực Phẩm] Bắc Hùng Phục (Nữ) *01
Vé đổi trang bị Bạch Long Thiên Trường/ Thiên Thành *03
Bánh Chưng *100
[Hạng 5] Hồn Vệ *01
Chỉ bán tại máy chủ Thần Long
Giới hạn mua 1 lần/ HashID.
Bảo Rương Mừng Sinh Nhật 89.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 Cửu Long Báu Vật Hạp *100
Sinh Nhật Thần Hạp *100
Hộp lưu niệm trước ngày kỷ niệm 2 năm 9D Dzogame *100
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Du Sát Linh 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Du Sát Linh) Ảnh Đoản *20
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Vũ Khích Khiếu 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ *20
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Duy Hồn 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích *20
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Hồ Tấn Nhi 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết *20
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Trương Ưu Sơn 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch *20
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Ngân Sử Tịnh 14.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 (Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch *20
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài *20
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) *20
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
Hiệp Nhân - Hỗ Trợ 49.999 Không giới hạn 15:00 12/05 - 23:59 14/05 Hồn Đơn Nang (Lớn) *10
Cự Bạch Tửu (Cực) *20
Hoa Tử Nguyệt *5
Mở bán trên cả 2 máy chủ 9D-Dzogame
  • Cơ chế Shop Kỳ Bí: 
- khi mua vật phẩm thành công. Long Kim có trên tài khoản sẽ được trừ tương ứng giá gói và số lượng gói anh hùng đã mua. Phần quà sẽ được BQT trả về HashID đã tham gia mua vật phẩm hợp lệ, BQT tiến hành trả quà vào nhân vật trên máy chủ đã chọn thông tin khi mua từ Webshop ).
 
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.